Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Leptospiros hos hund

Hund som springer i vatten. Urin från smittade råttor kan leda till leptospiros hos hund.

Under hösten 2022 har media rapporterat om ett antal fall av leptospiros hos hund på Gotland. I flera fall har hunden dött, och det orsakar naturligtvis stor oro hos hundägare både på Gotland och på fastlandet. Bland annat i nyhetsinslaget från TV4 beskriver man att det varma och fuktiga vädret kan bidra till att leptospirabakterierna trivs i miljön. 

Vetmobilen har tidigare skrivit om sjukdomen Leptospiros och hur den ter sig hos hund. I korta ordalag smittar den från urinen hos smittade råttor och andra gnagare. Bakterien frodas i varmare och fuktigare klimat, och kan då smitta hundar. Symtom på leptospiros hos hunden är framför allt feber, slöhet och kräkningar. Hunden kan också dricka och kissa mer än normalt, samt vara ovillig att röra sig.

Hund som springer i vatten. Urin från smittade råttor kan leda till leptospiros hos hund.

Vid infektion kan man se plötslig feber tillsammans med akuta njur- och/eller leverskador. Blödningar i varierande grad, alltifrån röda prickar i tandköttet och andra slemhinnor till nosblödning och blod i urinen och/eller avföringen, är karaktärisktiskt för leptospiros hos hund. Man ser dock inte blödningar vid samtliga fall. Skadorna vid infektionstillfället kan leda till kroniska lever- och njurskador.

På senare år har man konstaterat leptospiros hos hund i Skåne, på Gotland, på västkusten och i Stockholmsområdet. Sjukdomen är anmälningspliktig för veterinärer.

Leptospiros vanligare i varmare länder

Enligt SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) förekommer leptospiros hos hund i princip i hela världen. Infektion och utvecklande av sjukdom hos hund är dock vanligare i varmare klimat men förekommer också i Sverige.

Leptospiros hos katt finns beskrivet i ett fåtal fall i utländsk litteratur. Däremot leder infektion hos katt vanligen inte till några symtom eller endast milda symtom.

Provtagning för diagnos av leptospiros hos hund

Vid misstanke om leptospiros hos hund är det viktigt att hunden kommer till en klinik eller djursjukhus där man kan ta prover för diagnos. Dessa prover skickat till ett specialiserat laboratorium, i Sverige vanligen till SVA i Uppsala. 

Man behöver ta flera blodprover, dels i samband med akut sjukdom och feber, dels efter ca två veckor, ett så kallat parprov. Därmed kan man jämföra mängden av antikroppar vid det första och andra tillfället och tolka om leptospiros, och i så fall vilken variant, är orsak till sjukdomen hos hunden.

Dessa serologiska prover kan man också behöva komplettera med PCR-prov från blod eller urin, men även om PCR-provet är negativt för leptospiros behöver man utföra de andra analyserna. 

Vaccination mot leptospiros hos hund

I dagsläget ingår inte vaccination mot leptospiros rutinmässigt i vaccinationsprogrammet för hund. Enligt SVA behöver de flesta hundar i Sverige inte regelbundet vaccineras mot leptospiros. I områden där det finns återkommande fall av leptospiros, eller i samband med ett misstänkt ökat antal sjukdomsfall, kan det dock vara aktuellt för de veterinärer som är verksamma där att rekommendera vaccination. Lokal veterinär vid mottagning, klinik eller djursjukhus gör en veterinärmedicinsk bedömning tillsammans med hundens ägare. En sådan rekommendation kan inkludera återkommande, årlig vaccination inför risksäsong, eller för vissa hundar, till exempel uppfödningar, blodgivare eller jakthundar.

SVA skriver vidare att riskmiljöer i samband med utbrott är hundrika miljöer i närområdet, såsom rastgårdar, parker, storstadsområden. Risken för smitta minskar vid kallt väder och ökar vid varmt och fuktigt väder. Riskmiljöer vid utlandsresa inkluderar förutom hundrika miljöer i varierande grad skog och mark, vatten och lantbruksmiljö.

Du kan boka tid för vaccination mot leptospiros hos din hund här. Vetmobilen besöker dig och din hund för ett smidigt och bekvämt hembesök.

VikarieVetmobilen

Veckan inleddes med tömning av Vetmobilen och transport till verkstaden i Växjö. Bilens dörrar ska lackeras om då det fanns några små lackskador där sedan innan Vetmobilen blev Vetmobilen, alltså innan vi köpte bilen. Eftersom lackning tar tid för att bli bra måste den stå där i en hel arbetsvecka, så därför kör jag en lånebil den här veckan, även kallad VikarieVetmobilen.

VikarieVetmobilen är en vid Citroën C4 Cactus med blåd och vita dekaler på sidan.
VikarieVetmobilen till er tjänst

VikarieVetmobilen är av lite nyare modell än OriginalVetmobilen. Den är vit med en massa dekaler på. Dessutom har den automatlåda, som det tog lite tid att vänja sig vid. Bilen är så skön att köra, så vi får se hur kul det bli att återgå till min vanliga manuella växellåda i OriginalVetmobilen.

Hektisk vecka för VikarieVetmobilen

Vetmobilen har varit ganska fullbokad den här veckan, men trots det har det har blivit ytterligare några akutfall inbokade. Som jag skrev på sociala medier kan Vetmobilen inte lova att vi finns tillgängliga dygnet runt; Vetmobilen har nämligen inte fler timmar på dygnet än andra. Vi gör dock vad vi kan, och särskilt om det gäller akuta avlivningar, då vi försöker prioritera dessa. Att erbjuda lugna och stressfria avlivningar av sällskapsdjur vid hembesök är en av våra viktigaste tjänster.

Fall av kattsnuva

De senaste veckorna har vi träffat på ett antal katter med symtom på kattsnuva. Det visar sig genom att unga, ovaccinerade katter får snuva, nysningar och varierande grad av nos- och ögonflöde. Det är inte ovanligt att dessa katter äter sämre än normalt, vissa till följd av att calicivirus kan ge ruskiga sår i munslemhinnan och tungan. Smärtan från dessa sår gör att katten kan totalvägra äta och fara mycket illa av denna ofrivilliga svält.

Närbild av ett kattansikte på en gul katt, med lite vitt på haka och överläpp. Katten har gröngula ögon. Bilden finns med i blogginlägget om VikarieVetmobilen.
Närbild av [frisk] katt. Skydda din katt mot kattsnuva du också! Klicka på bilden för att boka tid.

Kattsnuva är mycket smittsamt. Därför bör du skydda för din katt genom regelbunden vaccination, helst varje år. Du kan läsa mer om kattsnuva som sjukdom här.

Ta gärna kontakt och boka vaccination av din katt nu under Novemberkampanjen, då vi har en fast (och låg!) framkörning till alla inom 60 km avstånd från Vetmobilens huvudkvarter. Som ni kan läsa via länken i den gröna knappen är det 125 kr i fast framkörning inom 30 km avstånd, och endast 250 kr i fast framkörning inom 30-60 km avstånd. Välkommen med din bokning via den lila knappen nedan.

Ha en bra helg!
Agneta Andersson
Vetmobilen

Leptospiros

Bild på råttor till vänster. Till höger en hund vid vatten. Hundar kan smittas av leptospiros via urinen från gnagare.

Leptospiros

Bild på råttor till vänster. Till höger en hund vid vatten. Hundar kan smittas av leptospiros via urinen från gnagare.

Leptospiros hos hund är en sjukdom orsakad av bakterien Leptospira som i sin tur finns i en mängd olika varianter, så kallade serovarer. Sjukdomen finns över hela världen och bakterien trivs bättre i varmt och fuktigt klimat än i kallt och torrt. Därför är infektion av Leptospira spp och utvecklande av sjukdom vanligare i varmare länder.

Sjukdomen är relativt ovanligt i Sverige, men sjukdomsfall förekommer i södra Sverige och i våra grannländer söderut. Infekterade hundar kan sprida leptospiros via urin och dessutom trivs den i vattenrika miljöer. Leptospira-bakterier kan smitta mellan flera olika djurslag; råttor kan ha smittan och sprida den vidare med sin urin. Dessutom är sjukdomen en zoonos, det vill säga den kan smitta från djur till människa. Du kan läsa mer om det på SVAs hemsida här.

Symtom på leptospiros

Det finns lindriga fall och mer allvarliga fall. Vid lindrig infektion av leptospiros får hunden mycket milda eller inga symtom alls. Allvarlig infektion kan däremot bli livshotande och leda till dödsfall. 

Vid infektion kan man se plötslig feber tillsammans med akuta njur- och/eller leverskador. Blödningar i varierande grad, alltifrån röda prickar i slemhinnan t ex i munnen till nosblödning och blod i urinen och/eller avföringen, är karaktärisktiskt för leptospiros hos hund. Man ser dock inte blödningar vid samtliga fall.

Typiska symtom på leptospiros innefattar slöhet, feber och kräkningar. Njurskadorna leder till att hunden kissar och dricker mer än normalt och kan vara ovillig att röra sig. Det kan uppstå kroniska, kvarstående skador i framför allt njurarna och levern. 

Smittan sprids via urin och vatten

Ett smittat djur utsöndrar bakterier med urinen. Utsöndringen kan ske av och till under lång tid, upp till flera veckor. Det kan även finnas symtomfria smittbärare och tyvärr kan redan vaccinerade hundar bli infekterade och sprida bakterien vidare. Många hundar på liten yta, till exempel vid hundutställningar eller i kennelmiljö kan vara en ökad risk för smittspridning via urinen.

Vilda gnagare är viktiga för smittspridningen. Hundar som vistas i miljöer där det finns infekterade gnagare och gärna varmt, stillastående vatten kan ha en ökad risk för att bli smittade. I områden där leptospiros är vanligt kan det vara en säsongssjukdom som blossar upp till utbrott under de varma månaderna under sensommaren-hösten, och gärna efter perioder med riklig nederbörd.

Om en hund har visat sig vara infekterad med leptospiros bör man se till att den inte kissar där andra hundar rör sig för att minska smittrisken till andra hundar.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt. Här kan du läsa mer.

Vaccination mot leptospiros

Leptospiros ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet för hund idag. Sjukdomen dyker dock upp lite då och då, så i samband med utbrott kan det lokalt rekommenderas att vaccinera alla hundar även mot leptospiros. Under hösten 2022 har det varit några konstaterade fall på södra Gotland, där några jakthundar till och med har dött. Därför kan det vara skäl att vaccinera hundar i det området.

Eftersom leptospirabakterierna trivs i varmare och fuktigt klimat är det klokt att vaccinera hunden inför en utlandsresa till varmare länder. Rekommendationen är att vaccinera inför resa även till våra grannländer i söder, som Danmark.

Man ska vara medveten om att vaccinering inte ger ett 100 %-igt skydd från infektion. Vaccinationen rekommenderas för att minska risken för den allvarliga och livshotande varianten av leptospiros.