Avlivning hemma

Hembesök för avlivning av hund eller katt

När din hund eller katt börjar närma sig livets slutskede kan det vara bra att vara förberedd och planera för djurets avslut. Det kan upplevas jobbigt att vara den som bestämmer om att avliva sin hund eller katt, men det är faktiskt din skyldighet. Det är en del av avtalet vi ingår när vi skaffar djur. Därför kan det kännas bra att planera för en avlivning hemma, i djurets trygga miljö med minimal stress för både djuret och för dig.

En röd och vit katt till vänster, och en golden retrieverhund till höger. Hunden har en blomma i munnen. Bilden ska symbolisera en lugn stämning, som inför avlivning hemma.
Ett lugnt och stilla avsked i djurets hemtama miljö

Vetmobilen står för kistan eller urnan

Du behöver också fatta beslut om vad som ska ske med kroppen efteråt. Vi vill hjälpa dig med eftervården av ditt djur. Vi kan ta hand om kroppen efteråt för antingen samkremering eller separatkremering. Det tredje alternativet är att du begraver ditt djur hemma eller på annan lämplig mark (med markägarens tillåtelse). Följ den understrukna länken för att läsa mer om de olika alternativen för eftervård av ditt djur efter avlivning hemma.

Under juli, augusti och september 2020 får du kistan för hembegravning kostnadsfritt. Om du väljer separatkremering står vi för urnan där askan förvaras, se bilder nedan.

En vit kista i wellpapp för hembegravning av djur. Till höger en  vacker påse där träurnan finns inuti. I urnan finns askan efter ett djur som har separatkremerats. Vetmobilen står för kista och urna vid avlivning av hund och katt hemma.
Kistorna finns i olika storlekar. Urnan är av trä och levereras i en vacker påse enligt bilden.

Avlivning hemma, när är det dags?

Många ställer frågan när det är dags att låta avliva sitt djur. Både hundar och katter lever allt längre, och vi är ofta beredda att ge dem mer och mer avancerad vård. Därför kan det ibland vara svårt att veta när det är dags att låta sitt djur får somna in. Beroende på hur gamla de är och vad för sorts krämpor de lider av ska man vara medveten om att man inte måste göra all typ av behandling, bara för att det går. Man måste också väga in djurets livskvalitet, förutsättningarna för att djuret ska bli friskt på behandlingen, och givetvis också ekonomiska förutsättningar.

Det viktigaste är att det känns rätt för dig och ditt djur. Om djuret har uppnått en ansenlig ålder och prognosen för tillfrisknande är tveksam, då måste man inte utsätta djuret för alla behandlingar, bara för att det går. Då är avlivning också ett alternativ. Och en avlivning hemma kan vara ett fint avsked.

För tidigt, men ibland för sent

Många är oroliga för att avliva sin hund eller katt för tidigt. Tänk på att hundar och katter inte har någon tidsuppfattning om hur lång livstid de kan förväntas ha. De lever så fullkomligt i nuet, vilket är en egenskap vi människor ibland borde anamma mer. De oroar sig inte för framtiden, eller för vad som hände tidigare. De lever helt och fullt i nuet.

Alla gamla djur har bra dagar och dåliga dagar. På de bra dagarna mår de prima och livet leker. På de dåliga dagarna mår de således ganska dåligt. Det är dags när du känner att de dåliga dagarna börjar överväga de bra dagarna. Likaså när det går lite för långt mellan de riktigt bra dagarna. Då är generellt en bra tid att planera för livets slutskede för djuret.

Slutligen kan vi konstatera att det finns inget ”för tidigt”, när det gäller att besluta om slutet för djurets liv. Däremot finns det ”för sent”. Det är när man låter det gå så långt att djuret mår riktigt dåligt. Till exempel en kraftigt avmagrad katt som bara sover eller slutar äta, eller en skruttig hund som knappt orkar resa sig. Många inser först i efterhand att man borde ha låtit djuret få sluta sina dagar tidigare. Och det är något man får leva med sedan.

Avlivning av ditt djur hemma

Vetmobilen jobbar med hembesök. En av våra viktigast tjänster är ett erbjuda en lugn och stressfri avlivning av hund och katt hemma. Du kan själv få välja var vi ska vara, i favoritsoffan, i hundens säng, på kattens favoritutkiksplats eller i trädgården. Välj gärna en plats som har betytt särskilt mycket för din hund eller katt. Du kan läsa mer om hur det går till att avliva hund respektive katt, genom att klicka på länkarna i de understrukna orden.

Eftervård

Under juli, augusti och september 2020 står vi för kistan om ditt djur ska begravas hemma. Om du väljer separatkremering som eftervård står vi för urnan. Du kan läsa mer om alternativen för eftervård genom länken här. Du kan också läsa mer om erbjudandet på Vetmobilens Facebooksida.