Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

REAL-gymnasiet: ett inhopp i lärandets tecken

Vetmobilen har hoppat in som lärare i djursjukvård under maj månad 2024 på Real-gymnasiet i Växjö. Först hade de anlitat oss att hålla en föreläsningen om Första hjälpen och sårvård för eleverna i årskurs tre som läser Naturbruksprogrammet med djursjukvårdsinriktning. Sedan visade det sig att de behövde en lärarvikarie för både årskurs två och tre under resten av terminen.

Det var en spännande utmaning att ta mig an detta projekt. Jag tycker att det är roligt att undervisa och dela med mig av mina kunskaper till andra, även om jag inte själv är utbildad lärare.

Vetmobilens veterinär Agneta Andersson står framför entrén till REAL-gymnasiet i Växjö. Hon gjorde inhopp som lärare i djursjukvård i maj 2024.

Real-gymnasiet i Växjö

Det är bland annat i de gamla anrika lokstallarna i Växjö som Real-gymnasiet har sina undervisningslokaler. Man har bevarat den gamla industriella miljön på ett vackert sätt. Ett exempel är vändplanen, som förr användes för att vrida loken så att de skulle gå på rätt spår in i sitt lokstall. Vändplanen finns ännu kvar i form av ett stort trädäck med picknickbord, där elever och personal kan sitta i solen och fika, i skydd från vinden. Området är omgärdat av de vackra tegelbyggnaden och ger en skyddad plats utomhus från tidig vår till långt in på hösten.  

Entré
Många vackra detaljer från lokalernas historia finns bevarade.
Vändplan för lok
Vändplanen för lok är nu en skyddad miljö för fika och avkoppling
Rött tegel
Gamla material och nya förenas till en ny funktionalitet.
Föregående bild
Nästa bild

Byggnaden är i vackert rött tegel både i utomhusfasaden och dessutom i inomhusmiljön. Vid renoveringen har man förenat de gamla och nya materialen till att fungera väl för lokalernas moderna användning.

Undervisningslokalerna är genomgående ljusa och rymliga, och flera äldre inredningsdetaljer är bevarade. Ett exempel är bjälkarna och de vackra fönstren. Här väntar vi på att eleverna ska komma till den första lektionen. 

Undervisningslokalerna på Real-gymnasiet är ljusa och rymliga, och har vackra bevarade fönster.

Djursjukvård på Real-gymnasiet

Vi har undervisat både årskurs två och årskurs tre i ämnet djursjukvård under tiden på Real-gymnasiet. Vi har bland annat diskuterat lagstiftning och vad som styr vad en djurvårdare på olika nivåer får göra inom djursjukvården. En djurvårdare arbetar nämligen inom djursjukvården utan att tillhöra djurhälsopersonalen. Det innebär att djurvårdaren istället arbetar på veterinärens ansvar. De som tillhör djurhälsopersonalen är legitimerade veterinärer, legitimerade djursjukskötare, samt legitimerade sjuksköterskor, legitimerade fysioterapeuter och legitimerade tandläkare samt hovslagare som är godkända av jordbruksverket att arbeta med djur.

Jordbruksverket är den myndighet som reglerar detta och du kan läsa mer om detaljerna på jordbruksverkets hemsida. Där hittar du även författningen SJVFS 2023:20 Saknr D34, som bland annat beskriver vad som ingår i Grundkurs för läkemedelshantering (GKLH) som en djurvårdare måste ha genomfört med godkänt resultat för att få arbeta som djurvårdare på nivå 2 och 3.

Vidare har vi gått igenom grundläggande farmakologi, vilket betyder läran om läkemedel. Det beskriver hur kemiska ämnen verkar i en levande organism och hur de kan ändra funktionen i organismen. Vidare har vi pratat om provtagning av blod, urin, träck och om hur olika läkemedel tillförs djuret, antingen via munnen, i ögon eller öron, på huden eller via ändtarmen. Ett annat sätt att medicinera ett djur är genom injektion via spruta och kanyl. Injektioner sker antingen under huden (subkutant), i muskeln (intramuskulärt) eller i blodet (intravenöst). I vissa andra sammanhang kan injektioner dessutom ges i buken (intraperitonealt) eller i hjärtat (intrakardiellt).

Vi har dessutom diskuterat sårbedömning och hur brådskande och allvarliga olika sår kan vara, hur man ska prioritera mellan olika sjukdomsfall (triagering).

Praktiska övningar i djursjukvård på REAL-gymnasiet

Vi har även tränat praktiska delar inom ämnet djursjukvård. Vi har repeterat medicinering och injektionsteknik, samt tränat på att sätta permanentkanyl i vener hos gosedjurspatienter. Vår gosedjur saknade dock tår. Därför fick eleverna träna på att lägga tassbandage på varandra istället. Det är mycket viktigt att lägga fuktabsorberande polsterlinda även mellan tår och trampdynor, för att minska risken för skav och obehag hos patienten. Hundar och katter svettas nämligen mellan tårna, och det måste man ta hänsyn till när man anlägger ett tassbandage. Du kan läsa mer om hur du anlägger ett tassbandage här.

En grupp av elever hade också ett studiebesök hos Smådjursdepån i Växjö. Där fick vi en rundvisning i lokalerna och information om alla de tjänster som djurkliniken erbjuder. Vi tackar så mycket för ett trevligt studiebesök och guidning av trevliga Lotta Gadd. 

Gosedjur i form av en hund med ljusbrun päls. Hunden har fått infusionskanyler i venen i frambenen. Vi har tränat på att anlägga kanyl och tejpa fast den med eleverna på Realgymnasiet.

Infusionskanyl

Eleverna har tränat på att anlägga infusionskanyl i frambenen på den här gosedjurshunden. När kanylen är fasttejpad kan man ge medicin och vätskebehandling genom kanylen och direkt in i blodet på patienten.

Eleverna tränade att att sätta tassbandage på varandras händer, eftersom gosedjuren inte har tår. Polster mellan tårna och trampdynorna är viktigt. Real-gymnasiets kurs i djursjukvård.

Tassbandage polstring

Eftersom gosedjuren i form av hundar inte har några tår använde eleverna varandras händer som övningsobjekt för att anlägga tassbandage. Hundar och katter har svettkörtlar mellan tår och trampdynor, och därför är det viktigt att polstra med mjukt material som också suger upp fukt.

Här anlägger en elev på Real-gymnasiet det yttersta lagret, elastisk binda, på sitt tassbandage. En annan elev ställer upp med sin hand för övningen.

Tassbandage elastisk linda

I det yttersta lagret på tassbandaget lägger vi en elastisk linda. Det är viktigt att inte dra åt den för hårt, eftersom man då riskerar att stasa av tassen, vilket både gör ont och försämrar cirkulationen i tassen. Om det är möjligt kan man gärna lämna 3e och 4e tårna fria, så att man kan känna med fingret att tårna har samma temperatur som andra tassen, och inte känns svullna eller kalla.

En grupp av elever hade också ett studiebesök hos Smådjursdepån i Växjö. Där fick vi en rundvisning i lokalerna och information om alla de tjänster som djurkliniken erbjuder. Vi tackar så mycket för ett trevligt studiebesök och guidning av trevliga Lotta Gadd. 

Avslutningsvis

Det har varit en spännande och rolig utmaning att undervisa intresserade elever på REAL-gymnasiet i Växjö. För årskurs två som börjar årskurs tre till hösten vill jag önska lycka till med det sista året och era framtida utmaningar (läs: GKLH, ni som vet, ni vet).

För de av er som gick ut årskurs tre och tog studenten nu i vår vill jag säga ett stort GRATTIS och önska er lycka med allt vad ni tar er för! Hoppas att vi ses i något annat sammanhang framöver!

Vänliga hälsningar,
Agneta Andersson
Leg veterinär
Vetmobilen

Veterinär Agneta Andersson mot bakgrund av lokstallarnas röda tegelbyggnader.

Läs mer och kontakta Vetmobilen

Håll gärna utkik på våra sociala medier där du både kan få inspiration om aktuella ämnen och en inblick i vardagen hos Vetmobilen, en mobil veterinär. Länkarna leder till Vetmobilens konton på Instagram och Facebook, där du kan följa oss och ta del av vår information.

Boka ditt hembesök av Vetmobilen genom att skicka sms på 070-208 45 32 eller skicka ett mejl på info@vetmobilen.se. Vi hör av oss inom 2-3 arbetsdagar med förslag på tid.