Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

När är det dags att låta hunden få somna in?

Som veterinär får vi ofta den frågan, och vi ska försöka ge dig några tips på vad du kan tänka på. Alla hundägare med lite äldre hundar oroar sig över beslutet om låta hunden få somna in. Det är fullt normalt och det händer alla. 

Försök att tänka dig in i hur hela hunden mår? Är den gammal i år räknat? Är den gammal i beteende och funktion? Hur ser tänderna ut? Har den ont i kroppen från ett långt aktivt liv? Har den svårt att hänga med vi promenaderna?

"Hur du vet att det är dags" står i vit text. Bilden föreställer en gammal och grånad beagle-hund som ser trött och lite missmodig ut. Vi ger dig tips om när det är dags att låta hunden få somna in.

Vanliga sjukdomar hos den äldre hunden

Artros är vanligt

Ta fram gamla bilder och filmer från när hunden var pigg och rask. Jämför med hur hunden beter sig idag. Det är vanligt att äldre hundar får artros efter ett långt aktivt liv. Artros är en smärtsam ledinflammation som ger nedsatt rörlighet. Artros kan förekomma utan tydlig underliggande orsak och bero till viss del på mekaniskt slitage. Det kan också vara sekundärt till en skada eller tillväxtrubbningar i lederna.
 
Ett tecken på misstänkt artros är om hunden haltar och inte orkar gå i samma takt som tidigare. Likaså kan den ha svårt att resa sig när den har legat ner. Vissa hundar sover även mer än tidigare, som ett tecken på diffus smärta. Många hundar med artros kan vara oroliga nattetid och ha svårt att komma till ro och sova.  Om den sover dåligt på natten på grund av smärta, blir den trött och behöver sova mer på dagen.
 
Får hunden smärtstillande behandling för sin artros? Fungerar den väl på sin behandling? Har hunden besvär av biverkningar eller obehag på grund av behandlingen? Misstänker du att hunden har ont trots att den får smärtlindring? Då behöver du ta hjälp av din veterinär för att komplettera hundens smärtlindring. Ett annat alternativ är att du låter din hund få somna in.

Kontrollera hundens tandhälsa

Många äldre hundar har tandsten och kan få problem med tandlossning, paradontit. Detta liknar hur tandlossning ter sig hos människa. Observera att hundar sällan eller aldrig visar smärta från munnen, trots att de kan har stora besvär med tänderna.

Många säger ”Men han äter ju sitt foder!” Ja, instinkten att överleva är viktigare för hunden än smärtan i munnen. Därför kommer hunden alltid att försöka äta, även om den har ont. Notera dock att det inte är djurskyddsmässigt acceptabelt att låta din hund gå med dåligt tandhälsa månad efter månad, år efter år.

Antingen måste du se till att åtgärda hundens tänder, eller låta hunden få somna in.

Andra vanliga sjukdomar

Ju längre våra hundar lever desto mer hinner de få sjukdomar som utvecklas långsamt. Hundar kan drabbas av demens (kognitiv dysfunktion, CDS) precis som vi människor. Det kan påminna om Alzheimers hos människa och visa sig som desorientering, förvirring, ångest  och beteendeförändringar.

Olika former av cancersjukdomar kan också drabba våra hundar. Det är en av de vanligaste orsakerna till att man låter hunden få somna in. Juvertumörer hos tikar är mycket vanligt. Likaså kan du som djurägare känna olika tumörer i/under huden, men det finns också många invärtes liggande tumörer, som du inte kan upptäcka förrän hunden visar tecken på sjukdom. Dessa tecken kan vara avmagring, aptitlöshet och ibland kräkningar.

Hjärtsjukdom och njursjukdom är också vanligt hos äldre hundar. Om du och din veterinär upptäcker sjukdomen tidigt kan hunden i många fall fungera bra på behandling under flera år. Om de däremot inte får behandling blir hunden ofta dålig, och då kanske det är för sent att sätta in behandling.

Hur vet du att det är dags att låta hunden få somna in?

Alla äldre djur kan ha bra dagar och dåliga dagar, och det kan vara ganska tvära kast mellan hur de mår en bra dag respektive en dålig. Kom dock ihåg att våra hundar är mycket duktiga på att dölja smärta och obehag, särskilt inför dig som ägare. När de dåliga dagarna börjar överväga de riktigt bra dagarna, där någonstans brukar det vara dags att fatta beslut om att låta din hund få somna in.
 
Vi kan hjälpa dig att ge din gamla kära hund ett lugnt och värdigt insomnande vid hembesök, när den dagen kommer. Observera att vi kan ha väntetid, så vänta inte för sent med att boka din tid. Då kan du behöva åka in akut till klinik/djursjukhus med din hund.
Ett stearinljus i förgrunden på en bild med en grön ram. Bilden symboliserar att minnas ett älskat djur och att kunna planera för avlivning hemma.

Hur går hemavlivning till?

Tillvägagångssättet när man avlivar sin hund eller katt hemma är samma som på en klinik. Enda skillnaden är att vi befinner oss i ert hem. Ditt djur kommer att få en lugnande spruta som är en kombination av smärtstillande och lugnande medicin. Den ges under huden i nacken, precis som vid en vanlig vaccination.

Kan veterinär avliva hemma?

Att avliva sin hund – ett svårt beslut. Det kan upplevas jobbigt att vara den som bestämmer om att avliva sin hund eller katt, men det är faktiskt din skyldighet. Det är en del av avtalet vi ingår när vi skaffar djur. Därför kan det kännas bra att planera för en avlivning hemma, i djurets trygga miljö med minimal stress för både djuret och för dig.

Boka ditt hembesök

    Läs mer och kontakta Vetmobilen

    Håll gärna utkik på våra sociala medier där du både kan få inspiration om aktuella ämnen och en inblick i vardagen hos Vetmobilen, en mobil veterinär. Länkarna leder till Vetmobilens konton på Instagram och Facebook, där du kan följa oss och ta del av vår information.

    Boka ditt hembesök av Vetmobilen genom att skicka sms på 070-208 45 32 eller skicka ett mejl på info@vetmobilen.se. Vi hör av oss inom 2-3 arbetsdagar med förslag på tid.