Alternativ vid avlivning

Alternativ vid avlivning av hund och katt

Det kan vara synnerligen svårt att fatta beslut om avlivning av sin hund eller katt. Dessutom måste du ta ställning till vad som ska hända med kroppen efteråt. Därför beskriver vi här några alternativ att ta ställning till. Alla priser är inklusive moms.

Avlivning vid hembesök

 • Katt: 920 kr
 • Liten hund upp till 10 kg: 1 375 kr
 • Hund med vikt >10-30 kg: 1 695 kr
 • Stor hund >30-40 kg: 1 795 kr
 • Större hund >40 kg: 1 995 kr

Alternativ för begravning:

Det går bra att begrava ditt sällskapsdjur på egen mark eller med markägarens tillstånd. Inför begravningen rekommenderar vi att du köper en vacker kista i nedbrytbar wellpapp. Att ha en kista är ett bra alternativ för att begravningen ska kännas mer högtidlig och bli ett fint minne. Kistan är helt nedbrytbar och miljövänlig.

 • Kista för katt: 175 kr
 • Liten kista för små hundar: 235 kr
 • Kista för hund, upp till ca 30 kg: 300 kr
 • Stor kista för hund upp till ca 60 kg: 370 kr
Vita wellpapp-kistor för djur som fungerar bra för begravning av hund eller katt. Alternativ utifrån storlek på djuret. Välj avlivning vid hembesök, så kan vi leverera kistan vid besöket.
Det går att köpa en vacker vit kista i wellpapp om djuret ska begravas.
Bild: Flattinge smådjurskremering, publicerad med tillstånd.

Kremering som alternativ till begravning

Emellertid har inte alla möjlighet eller önskan att begrava sitt djur. Du kan också välja att låta kremera ditt djur. Det finns kort sagt två olika alternativ för kremering av sällskapsdjur: samkremering eller separatkremering.

Omhändertagande och samkremering

Vid samkremering blir djuret kremerat tillsammans med andra djur. Därefter sprids askan i minneslunden hos Flattinge smådjurskremering. Priset avser omhändertagande och transport till krematoriet, tillika själva kremeringen. Alla priser är inklusive moms.

 • Katt: 730 kr
 • Hund med vikt upp till 30 kg: 1 900 kr
 • Stor hund med vikt >30-40 kg: 2 200 kr
 • Större hund >40 kg: 2 400 kr

Omhändertagande och separatkremering

Om du väljer separatkremering som alternativ sker däremot kremeringen av ditt djur enskilt. Därför får du tillbaka din hunds eller katts aska efter kremeringen. Priserna nedan avser omhändertagande och kremering av djuret. Alla priser är inklusive moms.

 • Katt: 1 880 kr
 • Hund med vikt upp till 30 kg: 3 100 kr
 • Stor hund med vikt >30-40 kg: 3 400 kr
 • Större hund >40 kg: 3 600 kr
En urna i ljust trä, som ingår vid separatkremering. Ett bra alternativ för omhändertagande av kroppen efter avlivningen.
Vid separatkremering får du askan i en vacker urna i trä.
Bild: Flattinge smådjurskremering, publicerad med tillstånd.