Alternativ vid avlivning

Avlivning och begravning hemma

Det kan vara synnerligen svårt att fatta beslut om att låta avliva sitt sällskapsdjur. Dessutom måste du ta ställning till vad som ska hända med kroppen efteråt. Därför beskriver vi här några alternativ att ta ställning till.

Det går bra att begrava ditt sällskapsdjur på egen mark eller med markägarens tillstånd.

Alla priser är inklusive moms.

Avlivning

 • Katt: 920 kr
 • Liten hund upp till 10 kg: 1 375 kr
 • Hund med vikt 10-40 kg: 1 495 kr
 • Större hund över 40 kg: 1 900 kr

Alternativ för begravning:

Inför begravningen kan du också köpa till en vacker kista i nedbrytbar wellpapp. Att ha en kista är ett bra alternativ för att begravningen ska kännas mer högtidlig och bli ett fint minne.

 • Kista för katt: 175 kr
 • Liten kista för små hundar: 235 kr
 • Kista för hund, upp till ca 30 kg: 300 kr
 • Stor kista för hund upp till ca 60 kg: 370 kr
Vita wellpapp-kistor för djur som fungerar bra för begravning av hund eller katt. Alternativ utifrån storlek på djuret.
Det går att köpa en vacker vit kista i wellpapp om djuret ska begravas.
Bild: Flattinge smådjurskremering, publicerad med tillstånd.

Kremering som alternativ till begravning

Emellertid har inte alla möjlighet eller önskan att begrava sitt djur. Du kan också välja att låta kremera ditt djur. Det finns kort sagt två olika alternativ för kremering av sällskapsdjur: samkremering eller separatkremering.

Omhändertagande och samkremering

Vid samkremering blir djuret kremerat tillsammans med andra djur. Därefter sprids askan i minneslunden hos Flattinge smådjurskremering. Priset avser omhändertagande och transport till krematoriet, tillika själva kremeringen. Alla priser är inklusive moms.

 • Katt: 730 kr
 • Hund med vikt upp till 40 kg: 2 100 kr
 • Stor hund med vikt över 40 kg: 2 400 kr

Omhändertagande och separatkremering

Om du väljer separatkremering som alternativ sker däremot kremeringen av ditt djur enskilt. Därför får du tillbaka din hunds eller katts aska efter kremeringen. Priserna nedan avser omhändertagande och kremering av djuret. Alla priser är inklusive moms.

 • Katt: 1 880 kr
 • Hund med vikt upp till 40 kg: 3 300 kr
 • Hund med vikt över 40 kg: 3 600 kr
En urna i ljust trä, som ingår vid separatkremering. Ett bra alternativ för omhändertagande av kroppen efter avlivningen.
Vid separatkremering får du askan i en vacker urna i trä.
Bild: Flattinge smådjurskremering, publicerad med tillstånd.