Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Alternativ vid avlivning

Alternativ vid avlivning av hund och katt

Ett stressfritt hembesök från Vetmobilen är ditt bästa alternativ vid avlivning av hund eller katt. Hembesöket består av veterinärens framkörning till dig och veterinärvården vid besöket. Framkörningen baseras på hur lång körsträckan är till ditt hembesök. Alla redovisade priser är inklusive moms. Priserna gäller från 2022-06-01.

En katt och en hund i stilla stämning. En symbol för en lugn avlivning hemma.

Alternativ för eftervård

Det kan vara svårt i sig att fatta beslut om avlivning av sin hund eller katt. Dessutom måste du ta ställning till vad som ska hända med kroppen efteråt. För att underlätta för dig  beskriver vi här några alternativ att ta ställning till.

Samkremering

Vid samkremering blir djuret kremerat tillsammans med andra djur. Därefter sprids askan i minneslunden hos Flattinge smådjurskremering. Priset avser omhändertagande av kroppen inför transport till krematoriet, samt själva kremeringen. Alla priser är inklusive moms.

Kista för hembegravning

Ytterligare ett alternativ vid avlivning är att begrava ditt djur hemma. Därför kan du köpa till en vacker kista för hembegravning. Kistan är gjord av wellpapp och är ett miljömässigt bra alternativ, då allt bryts ner. Alla priser är inklusive moms.

Kista för hembegravning är ett alternativ vid avlivning av hund och katt.

Du kan läsa mer om hur ett hembesök för avlivning av hund går till genom länken här. Du kan också läsa mer om hur det går till när en katt får somna in hemma. För dig som känner att det är svårt att fatta beslutet att låta ditt djur få somna in finns det några ord till stöd här