Alternativ vid avlivning

Alternativ vid avlivning av hund och katt

Ditt stressfritt hembesök från Vetmobilen är ditt bästa alternativ vid avlivning av hund eller katt. Hembesöket består av veterinärens framkörning till dig och veterinärvården vid besöket. Framkörningen baseras på i vilken kommun du bor. Alla redovisade priser för hund är inklusive moms. Priserna gäller från och med 2020-07-01.

En katt och en hund i stilla stämning.

Alternativ för eftervård

Det kan vara svårt i sig att fatta beslut om avlivning av sin hund eller katt. Dessutom måste du ta ställning till vad som ska hända med kroppen efteråt. För att underlätta för dig  beskriver vi här några alternativ att ta ställning till.

Samkremering

Vid samkremering blir djuret kremerat tillsammans med andra djur. Därefter sprids askan i minneslunden hos Flattinge smådjurskremering. Priset avser omhändertagande och transport till krematoriet, tillika själva kremeringen. Alla priser är inklusive moms.

Kista för hembegravning

Ytterligare ett alternativ vid avlivning är att begrava ditt djur hemma. Därför kan du köpa till en vacker kista för hembegravning. Alla priser är inklusive moms.

Kista för hembegravning är ett alternativ vid avlivning av hund och katt.

Kampanj under juli, augusti och september 2020

Vetmobilen står för urnan vid separatkremering alternativt kistan vid hembegravning under sommaren 2020. Se mer information om erbjudandet på vår Facebooksida.