Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Leptospiros

Bild på råttor till vänster. Till höger en hund vid vatten. Hundar kan smittas av leptospiros via urinen från gnagare.

Leptospiros hos hund är en sjukdom orsakad av bakterien Leptospira som i sin tur finns i en mängd olika varianter, så kallade serovarer. Sjukdomen finns över hela världen och bakterien trivs bättre i varmt och fuktigt klimat än i kallt och torrt. Därför är infektion av Leptospira spp och utvecklande av sjukdom vanligare i varmare länder.

Sjukdomen är relativt ovanligt i Sverige, men sjukdomsfall förekommer i södra Sverige och i våra grannländer söderut. Infekterade hundar kan sprida leptospiros via urin och dessutom trivs den i vattenrika miljöer. Leptospira-bakterier kan smitta mellan flera olika djurslag; råttor kan ha smittan och sprida den vidare med sin urin. Dessutom är sjukdomen en zoonos, det vill säga den kan smitta från djur till människa. Du kan läsa mer om det på SVAs hemsida här.

Symtom på leptospiros

Det finns lindriga fall och mer allvarliga fall. Vid lindrig infektion av leptospiros får hunden mycket milda eller inga symtom alls. Allvarlig infektion kan däremot bli livshotande och leda till dödsfall. 

Vid infektion kan man se plötslig feber tillsammans med akuta njur- och/eller leverskador. Blödningar i varierande grad, alltifrån röda prickar i slemhinnan t ex i munnen till nosblödning och blod i urinen och/eller avföringen, är karaktärisktiskt för leptospiros hos hund. Man ser dock inte blödningar vid samtliga fall.

Typiska symtom på leptospiros innefattar slöhet, feber och kräkningar. Njurskadorna leder till att hunden kissar och dricker mer än normalt och kan vara ovillig att röra sig. Det kan uppstå kroniska, kvarstående skador i framför allt njurarna och levern. 

Smittan sprids via urin och vatten

Ett smittat djur utsöndrar bakterier med urinen. Utsöndringen kan ske av och till under lång tid, upp till flera veckor. Det kan även finnas symtomfria smittbärare och tyvärr kan redan vaccinerade hundar bli infekterade och sprida bakterien vidare. Många hundar på liten yta, till exempel vid hundutställningar eller i kennelmiljö kan vara en ökad risk för smittspridning via urinen.

Vilda gnagare är viktiga för smittspridningen. Hundar som vistas i miljöer där det finns infekterade gnagare och gärna varmt, stillastående vatten kan ha en ökad risk för att bli smittade. I områden där leptospiros är vanligt kan det vara en säsongssjukdom som blossar upp till utbrott under de varma månaderna under sensommaren-hösten, och gärna efter perioder med riklig nederbörd.

Om en hund har visat sig vara infekterad med leptospiros bör man se till att den inte kissar där andra hundar rör sig för att minska smittrisken till andra hundar.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt. Här kan du läsa mer.

Vaccination mot leptospiros

Leptospiros ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet för hund idag. Sjukdomen dyker dock upp lite då och då, så i samband med utbrott kan det lokalt rekommenderas att vaccinera alla hundar även mot leptospiros. Under hösten 2022 har det varit några konstaterade fall på södra Gotland, där några jakthundar till och med har dött. Därför kan det vara skäl att vaccinera hundar i det området.

Eftersom leptospirabakterierna trivs i varmare och fuktigt klimat är det klokt att vaccinera hunden inför en utlandsresa till varmare länder. Rekommendationen är att vaccinera inför resa även till våra grannländer i söder, som Danmark.

Man ska vara medveten om att vaccinering inte ger ett 100 %-igt skydd från infektion. Vaccinationen rekommenderas för att minska risken för den allvarliga och livshotande varianten av leptospiros.

Läs mer och kontakta Vetmobilen

Håll gärna utkik på våra sociala medier där du både kan få inspiration om aktuella ämnen och en inblick i vardagen hos Vetmobilen, en mobil veterinär. Länkarna leder till Vetmobilens konton på Instagram och Facebook, där du kan följa oss och ta del av vår information.

Boka ditt hembesök av Vetmobilen genom att skicka sms på 070-208 45 32 eller skicka ett mejl på info@vetmobilen.se. Vi hör av oss inom 2-3 arbetsdagar med förslag på tid.