Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Leptospiros hos hund

Under hösten 2022 har media rapporterat om ett antal fall av leptospiros hos hund på Gotland. I flera fall har hunden dött, och det orsakar naturligtvis stor oro hos hundägare både på Gotland och på fastlandet. Bland annat i nyhetsinslaget från TV4 beskriver man att det varma och fuktiga vädret kan bidra till att leptospirabakterierna trivs i miljön. 

Vetmobilen har tidigare skrivit om sjukdomen Leptospiros och hur den ter sig hos hund. I korta ordalag smittar den från urinen hos smittade råttor och andra gnagare. Bakterien frodas i varmare och fuktigare klimat, och kan då smitta hundar. Symtom på leptospiros hos hunden är framför allt feber, slöhet och kräkningar. Hunden kan också dricka och kissa mer än normalt, samt vara ovillig att röra sig.

Hund som springer i vatten. Urin från smittade råttor kan leda till leptospiros hos hund.

Vid infektion kan man se plötslig feber tillsammans med akuta njur- och/eller leverskador. Blödningar i varierande grad, alltifrån röda prickar i tandköttet och andra slemhinnor till nosblödning och blod i urinen och/eller avföringen, är karaktärisktiskt för leptospiros hos hund. Man ser dock inte blödningar vid samtliga fall. Skadorna vid infektionstillfället kan leda till kroniska lever- och njurskador.

På senare år har man konstaterat leptospiros hos hund i Skåne, på Gotland, på västkusten och i Stockholmsområdet. Sjukdomen är anmälningspliktig för veterinärer.

Leptospiros vanligare i varmare länder

Enligt SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) förekommer leptospiros hos hund i princip i hela världen. Infektion och utvecklande av sjukdom hos hund är dock vanligare i varmare klimat men förekommer också i Sverige.

Leptospiros hos katt finns beskrivet i ett fåtal fall i utländsk litteratur. Däremot leder infektion hos katt vanligen inte till några symtom eller endast milda symtom.

Provtagning för diagnos av leptospiros hos hund

Vid misstanke om leptospiros hos hund är det viktigt att hunden kommer till en klinik eller djursjukhus där man kan ta prover för diagnos. Dessa prover skickat till ett specialiserat laboratorium, i Sverige vanligen till SVA i Uppsala. 

Man behöver ta flera blodprover, dels i samband med akut sjukdom och feber, dels efter ca två veckor, ett så kallat parprov. Därmed kan man jämföra mängden av antikroppar vid det första och andra tillfället och tolka om leptospiros, och i så fall vilken variant, är orsak till sjukdomen hos hunden.

Dessa serologiska prover kan man också behöva komplettera med PCR-prov från blod eller urin, men även om PCR-provet är negativt för leptospiros behöver man utföra de andra analyserna. 

Vaccination mot leptospiros hos hund

I dagsläget ingår inte vaccination mot leptospiros rutinmässigt i vaccinationsprogrammet för hund. Enligt SVA behöver de flesta hundar i Sverige inte regelbundet vaccineras mot leptospiros. I områden där det finns återkommande fall av leptospiros, eller i samband med ett misstänkt ökat antal sjukdomsfall, kan det dock vara aktuellt för de veterinärer som är verksamma där att rekommendera vaccination. Lokal veterinär vid mottagning, klinik eller djursjukhus gör en veterinärmedicinsk bedömning tillsammans med hundens ägare. En sådan rekommendation kan inkludera återkommande, årlig vaccination inför risksäsong, eller för vissa hundar, till exempel uppfödningar, blodgivare eller jakthundar.

SVA skriver vidare att riskmiljöer i samband med utbrott är hundrika miljöer i närområdet, såsom rastgårdar, parker, storstadsområden. Risken för smitta minskar vid kallt väder och ökar vid varmt och fuktigt väder. Riskmiljöer vid utlandsresa inkluderar förutom hundrika miljöer i varierande grad skog och mark, vatten och lantbruksmiljö.

Du kan boka tid för vaccination mot leptospiros hos din hund här. Vetmobilen besöker dig och din hund för ett smidigt och bekvämt hembesök.

Läs mer och kontakta Vetmobilen

Håll gärna utkik på våra sociala medier där du både kan få inspiration om aktuella ämnen och en inblick i vardagen hos Vetmobilen, en mobil veterinär. Länkarna leder till Vetmobilens konton på Instagram och Facebook, där du kan följa oss och ta del av vår information.

Boka ditt hembesök av Vetmobilen genom att skicka sms på 070-208 45 32 eller skicka ett mejl på info@vetmobilen.se. Vi hör av oss inom 2-3 arbetsdagar med förslag på tid.