Får och get

Kontrollprogram mot Maedi-visna alternativt CAE

Lantbrukets mindre djur eller de små idisslarna är trevliga djur. Vetmobilen hjälper dig gärna med blodprovstagning i samband med kontrollprogrammet mot Maedi-visna hos får och CAE hos get. Om du är kund hos Gård och Djurhälsan är du sannolikt med i något av deras kontrollprogram. Här kan du läsa mer.

När du har fått ut provtagningsmaterialet från Gård och djurhälsan kan du kontakta Vetmobilen för att boka tid för blodprovstagning av dina djur. Observera, du måste göra en del förberedelser av får och fållor, så att det går smidigt att ta blodproven. Fåren ska vara ganska nyligen klippta eller åtminstone klippta på båda sidorna av halsen, där stora halsvenen går. Ju snabbare och smidigare vi kan jobba med fåren, desto lägre blir tidsdebiteringen. Se till att ha flera personer till hands som assistenter och fårhållare.

Betande får i olika åldrar på gräsbevuxen betesmark. Det är några träd i bakgrunden.
Gå med i kontrollprogrammet mot Maedi-Visna hos får (eller CAE hos get) genom Gård och Djurhälsan. Vetmobilen hjälper dig med blodprovstagningen.

Klövhälsa och klövkontrollen

Fotröta blev vetenskapligt beskriven för första gången i Sverige 2004 (ref. Svensk veterinärtidning nr 11 -05). Sjukdomen beror på en bakterie som heter Dichelobacter nodosus. Bakterien kan finnas hos får och hos nötkreatur, men det är framför allt hos får som kraftig hälta och sjukdom bryter ut. Nötkreatur kan ha fotrötebakterien men inte alltid visa några symtom på sjukdom. Därför rekommenderar man att får och nöt inte betar tillsammans, utan att de i så fall växelbetar med minst 14 dagars tomtid mellan djurslagen.

Gård & Djurhälsan ansvarar för Klövkontrollen, som är ett kontrollprogram mot fotröta hos får. Klövkontrollen finns för att sanera drabbade besättningar och för att möjliggöra livdjurshandel med får som är fotrötecertifierade, sk F-status.
Efter önskemål från fårnäringen startade Klövkontrollen 2010. Det är ett system med veterinär bedömning av klövhälsan hos får, men också egenkontroll enligt ett schema. Kontrollprogrammet är frivilligt men en stor del av fårbranchen kräver deltagande, t ex för baggauktioner.

Vid all handel eller utlåning av djur bör du som mottagare begära en särskild djurägarförsäkran. Djurägaren ska kunna intyga att fotröta inte förekommit i besättningen det senaste året. Se mer information på Gård & Djurhälsans hemsida.

Rekommendationer för god klövhälsa i din besättning

• Låna eller köp aldrig in djur i besättningen utan att undersöka deras klövar. Se gärna till att besättningen du köper djur ifrån är med i Klövkontrollen. Begär djurägarförsäkran avseende frihet från fotröta.
• Håll inkommande djur i karantän i minst 3 veckor med klövbad i 10 %-ig lösning av zinksulfat både före och efter karantänstiden. Skydda din befintliga flock.
• Titta efter sår i kronrand eller mellan klövarna, eller tecken på hälta.
• Använd bara din egen utrustning för klövvård, t ex klövsaxar. Tvätta och desinficera all utrustning mellan användningarna.
• Var uppmärksam på alla halta djur och ta in och undersök dem så snart som möjligt.
• Undvik miljöer som ger skador på klövar och klövspalt, t ex upptrampade rasthagar. Blöt smutsig miljö kan bana väg för många olika klövproblem.
• Undvik att sambeta med nötkreatur.

Ny klövsjukdom 2019

Smittsam digital dermatit hos får

Ett fall av smittsam digital dermatit, CODD (contagious ovine digital dermatitis), hos får blev konstaterat i Sverige våren 2019. Det är första gången vi har hittat sjukdomen här, medan den är vanlig i bl a Storbritannien och Australien. Den troliga sjukdomsorsaken är en bakterie som är närbesläktad med den som orsakar DD (digital dermatit) hos nöt.

En fårklöv där ena klövhalvans horn håller på att lossna och det är rött och irriterat under. CODD (contagious ovine digital dermatitis) eller smittsam digital dermatit.

Foto: Jennifer Duncan, University of Liverpool

Smittsam och hastigt förlopp

Sjukdomen hos får verkar dock ha ett hastigare förlopp än hos nöt. Tidiga tecken är sår eller svulstig vävnad vid kronranden (där huden möter klövhornet). Det kan börja som ett till synes enkelt sår i kronranden, som sedan leder till mer eller mindre fullständig exungulation, dvs klövkapselavlossning. Fåren blir kraftigt halta med ett stort djurlidande som följd. Tyvärr finns det i dagsläget ingen metod för att sanera bort sjukdomen ur en drabbad besättning. Det viktigaste är att iaktta försiktighet vid inköp av livdjur, se rekommendationerna för god klövhälsa här ovan.

Om du ser tecken på klövsjukdom

Kontakta Vetmobilen om du vill ha en veterinär till får. Vi har erfarenhet av får och klövhälsoproblem. Vi rekommenderar också att du är ansluten till en fårhälsovård, t ex Gård & Djurhälsan. Genom ditt medlemskap kan du ta del av deras expertis, och har också möjlighet att ansluta dig till Klövkontrollen.

Du kan också kontakta Gård & Djurhälsan direkt på 0771–216500 om du ser förändringar som liknar smittsam digital dermatit.

Pris vid arbete med får och get

  • Framkörning med 12,50 kr/km (10 kr/km + moms)
  • Grundarvode för 30 minuter: 650 kr (520 kr + moms)
  • Tidsdebitering per timme: 1 000 kr (800 kr + moms)