Tidsdebitering

Övriga åtgärder

Tidsdebitering av övriga åtgärder

Tidsdebitering gäller för undersökning och behandling som inte är rena rutinåtgärder. Det mesta av den primära djursjukvården kommer att tidsdebiteras. Det är för att det inte går att avgöra på förhand hur lång tid åtgärden tar. Debiteringen inbegriper tiden från det att veterinären kommer till dig, plockar fram sakerna vi behöver, utför åtgärden och sedan journalför och tar betalt för åtgärden/-erna. Om besöket kräver mycket förberedelse- och/eller efterarbete kommer den tiden också att räknas in i debiteringen.

 • Grunddebitering är 30 minuter: 650 kr (520 kr + moms)
 • Därefter per påbörjad kvart: 325 kr (260 kr + moms)
 • Timpris: 1 300 kr (1 040 kr + moms)

Arbete med får och get

Vid allt arbete med får och get används tidsdebitering. Läs mer om kontrollprogrammen för Maedi-Visna respektive CAE här.

Framkörningsavgift och veterinärvård

Debiteringen för ditt hembesök består av framkörningsavgift och veterinärvård. Framkörningsavgiften ska täcka kostnader för resan hem till dig, tur och retur. Priset för framkörningsavgiften avgörs av hur lång resan är, och om vi har möjlighet att boka andra besök åt samma håll, samma dag. Här kan du läsa mer om framkörningsavgiften.

Officiell veterinär

Vid vissa ärenden som gäller in- och utförsel av djur inom EU och export från Sverige till tredje land (dvs länderna utanför EU) krävs det undersökningar och intyganden från en officiell veterinär. Jordbruksverket förordnar veterinärer i Sverige att bli officiella veterinärer, och veterinär Agneta Andersson har förordnande som officiell veterinär vad gäller sällskapsdjur.

Tidsdebitering för officiella uppdrag

Jordbruksverket har utfärdat en föreskrift som reglerar tidsdebiteringen för officiella uppdrag. Den sammanfattas nedan, men finns att läsa i sin helhet i denna länk: SJVFS 2018:45 (saknummer D 74).

 • Timavgift debiteras med 1 100 kr/h med ett minimum om 30 minuter.
 • Därefter debiteras per varje påbörjade 15 minuter: 275 kr.
 • Restidsavgift debiteras med 305 kr för de första 30 minuterna och därefter med 102 kr per varje påbörjade 15 minuter.
 • Om uppdrag utförs under obekväm arbetstid debiteras tillägg enligt föreskriften.
 • Bilavgift debiteras med 285 kr
 • Administrativ avgift debiteras med 100 kr per hälsointyg.
 • Läkemedel, utrustning och omkostnader debiteras enligt gängse rutin.
 • Mervärdesskatt (moms) ska debiteras på hela avgiftsbeloppet för det officiella uppdraget.

Priser vid fasta åtgärder eller åtgärdspaket

En del åtgärder för hund och katt har fasta priser utifrån att man vet i normalfallet ungefär hur lång tid de tar att göra och att de är mer rutiningrepp. Detta gäller framför allt vid förebyggande hälsovård som vaccination, besiktning och ID-märkning och kastration av hankatt. Även vid avlivning har vi valt att göra åtgärdspriser för att det lättare ska gå att ge prisuppgifter i samband med bokning. Följ knappvalen längre ner på sidan.

Om åtgärden tar markant längre tid än vad som är brukligt, t ex om jag tvingas vänta länge innan patienten är på plats, tillkommer tidsdebitering utöver åtgärdspriset. Se därför till att patienten alltid är på plats vid avtalad tid. Exempelvis är det bra att stänga in en katt som är bokad för kastration redan kvällen innan. Annars finns det risk för att den har stuckit iväg på äventyr under natten (det händer ganska ofta, tro mig!). Se till att din hund är nyrastad inför besöket. Om något djur ska sederas eller sövas, bör de vara fastande från kvällen innan, eller minst 8 timmar.

Undersökningsplats lämplig för smådjur. Ett köksbord med några tidningar och handdukar utlagda. En skrivbordslampa som extra belysning. Ju bättre förberett inför besöket desto lägre tidsdebitering.
Förberedd undersökningsplats med extra belysning. Ha också gärna eluttag nära till hands.