Tidsdebitering

Tidsdebitering av övriga åtgärder

Veterinärvård vid hembesök

Ditt hembesök består veterinärens resa till dig (framkörning) och veterinärvården vid besöket. Du kan gärna läsa mer om framkörningen här.

Tidsdebitering av övriga åtgärder

Tidsdebitering gäller för undersökning och behandling som inte är rutinåtgärder eller fasta paketpriser. Vetmobilen tidsdebiterar det mesta av den primära djursjukvården av alla djurslag. Detta beror på att det inte går att avgöra på förhand hur lång tid åtgärden tar. Debiteringen inbegriper tiden från det att veterinären kommer till dig, plockar fram sakerna vi behöver, utför åtgärden och sedan journalför åtgärden/-erna. Om besöket kräver mycket förberedelse- och/eller efterarbete kommer den tiden också att räknas in i debiteringen.

 • Grunddebitering för 30 minuter: 715 kr (572 kr + moms)
 • Därefter per påbörjad kvart: 275 kr (220 kr + moms)
 • Timpris: 1 100 kr (880 kr + moms)

Officiell veterinär

Om du har behov av en officiell veterinär kan du få hjälp av Vetmobilen. Det kan röra in- och utförsel av djur inom EU och export från Sverige till tredje land (dvs länderna utanför EU), då undersökningar och intyganden från en officiell veterinär är nödvändiga. Jordbruksverket förordnar veterinärer i Sverige att bli officiella veterinärer, och veterinär Agneta Andersson har förordnande som officiell veterinär vad gäller sällskapsdjur.

Tidsdebitering för officiella uppdrag

Jordbruksverket har utfärdat en föreskrift som reglerar tidsdebiteringen för officiella uppdrag. De finns en sammanfattning nedan, och hela föreskriften finns att läsa via denna länk: SJVFS 2018:45 (saknummer D 74).

 • Timavgiften är 1 100 kr/h med ett minimum om 30 minuter.
 • Varje påbörjade 15 minuter därefter: 275 kr.
 • Restidsavgift är 305 kr för de första 30 minuterna och därefter 102 kr per varje påbörjade 15 minuter.
 • Vid obekväm arbetstid tillägg enligt föreskriften.
 • Bilavgiften är 285 kr
 • Administrativ avgift är 100 kr per hälsointyg.
 • Läkemedel, utrustning och omkostnader debiteras enligt gängse rutin.
 • Utöver ovanstående belopp är det mervärdesskatt (moms) för det officiella uppdraget med 25 %.

Priser vid fasta åtgärder eller åtgärdspaket

En del åtgärder för hund och katt har fasta priser utifrån att man vet i normalfallet ungefär hur lång tid de tar att göra och att de är mer rutiningrepp. Detta gäller framför allt vid förebyggande hälsovård som vaccination, besiktning och ID-märkning och kastration av hankatt. Även vid avlivning har vi valt att göra åtgärdspriser för att det lättare ska gå att ge prisuppgifter i samband med bokning. Följ knappvalen längre ner på sidan.

Om åtgärden tar markant längre tid än vad som är brukligt, t ex om veterinären måste vänta länge innan patienten är på plats, tillkommer tidsdebitering utöver åtgärdspriset. Se därför till att patienten alltid är på plats vid avtalad tid. Exempelvis är det bra att stänga in en katt som är bokad för kastration redan kvällen innan. Annars finns det risk för att den har stuckit iväg på äventyr under natten (det händer ganska ofta, tro mig!). Se till att din hund är nyrastad inför besöket. Om något djur ska få lugnande eller narkos, bör de vara fastande från kvällen innan, eller minst 8 timmar.

Undersökningsplats lämplig för smådjur. Ett köksbord med några tidningar och handdukar utlagda. En skrivbordslampa som extra belysning. Ju bättre förberett inför besöket desto lägre tidsdebitering.
Förberedd undersökningsplats med extra belysning. Ha också gärna eluttag nära till hands.