Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Tidsdebitering av övriga åtgärder

Ditt hembesök består av veterinärens framkörning till dig och tidsdebiterad veterinärtid under besöket. Du kan läsa mer om framkörningen här. Priserna gäller från och med 2024-06-01.

Tidsdebitering gäller för undersökning och behandling som inte har ett fast åtgärdspris. Vid primära djursjukvård hos alla djurslag tillämpar Vetmobilen tidsdebitering. Detta beror på att det inte går att avgöra på förhand hur lång tid åtgärden tar. Andra exempel är vid provtagning av får och getter i kontrollprogrammet mot Maedi-visna respektive CAE.

Debiteringen inbegriper tiden från det att veterinären kommer till dig, plockar fram sakerna vi behöver, utför undersökning och behandling, samt journalföringen efteråt. Om besöket kräver förberedelse- och/eller efterarbete kommer den tiden också att räknas in i tidsdebiteringen, tex rengöring av instrument eller cytologisk undersökning i mikroskop. Medicin, material och eventuella handelsvaror tillkommer. Alla priser är inklusive moms.

Tidsdebitering veterinärtid

  • Tidsdebitering 1772 kr/h