Tidsdebitering

Tidsdebitering av övriga åtgärder

Ditt hembesök består av veterinärens framkörning till dig och tidsdebiterad veterinärtid under besöket. Du kan läsa mer om framkörningen här.

Tidsdebitering gäller för undersökning och behandling som inte har ett fast åtgärdspris. Vid primära djursjukvård hos alla djurslag tillämpar Vetmobilen tidsdebitering. Detta beror på att det inte går att avgöra på förhand hur lång tid åtgärden tar. Andra exempel är vid provtagning av får och getter i kontrollprogrammet mot Maedi-visna respektive CAE.

Debiteringen inbegriper tiden från det att veterinären kommer till dig, plockar fram sakerna vi behöver, utför undersökning och behandling, samt journalföringen efteråt. Om besöket kräver förberedelse- och/eller efterarbete kommer den tiden också att räknas in i tidsdebiteringen, tex rengöring av instrument eller cytologisk undersökning i mikroskop. Medicin, material och eventuella handelsvaror tillkommer.

Tidsdebitering som officiell veterinär

Om du har behov av en officiell veterinär kan du få hjälp av Vetmobilen. Det kan röra viss in- och utförsel inom EU och export av sällskapsdjur från Sverige till tredje land (dvs länderna utanför EU), då undersökningar och intyganden från en officiell veterinär kan vara nödvändiga. Det är viktigt att du som är ansvarig för exporten av djuret själv tar reda på exakt vad mottagarlandet ställer för krav i samband med importen.

Jordbruksverket förordnar veterinärer i Sverige att bli officiella veterinärer, och veterinär Agneta Andersson har förordnande som officiell veterinär vad gäller sällskapsdjur.

Jordbruksverket har utfärdat en föreskrift som reglerar avgifter för officiella uppdrag. De finns en sammanfattning nedan, och hela föreskriften finns att läsa via denna länk: SJVFS 2020:30 Saknr D 74