Priser för hund

Framkörningsavgift och veterinärvård

Debiteringen för ditt hembesök består av priser för framkörningsavgift och veterinärvård. Framkörningsavgiften ska täcka kostnader för resan hem till dig, tur och retur. Läs gärna mer om framkörningsavgiften här.

Priset för veterinärvården avgörs av hur omfattande den är, om det är ett rutiningrepp eller en tidsdebiterad åtgärd. Alla redovisade priser är inklusive moms.

Förebyggande hälsovård

Vaccinationer

Besiktning och ID-märkning

  • Besiktning 1 valp: 650 kr
  • Besiktning påföljande djur: 495 kr
  • ID-märkning chip: 440 kr
  • Paket valpkull (besiktning, vaccination, ID-chip) 1 valp: 850 kr
  • Paket valpkull (besiktning, vaccination, ID-chip) påföljande djur: 675 kr
  • Besiktning av vuxen hund: 835 kr
  • Besiktning och vaccination, vuxen hund: 1 130 kr
  • Besiktning, vaccination och ID-chip, vuxen hund: 1 325 kr

Att resa med hund

Primär djursjukvård

Generellt är det tidsdebitering som gäller vid primär djursjukvård. Det varierar från fall till fall hur lång tid det tar för undersökning och behandling och vilket material som behövs. Därför går det inte att sätta något enhetspris på dessa åtgärder.

Tidsdebitering

Grundarvode för 30 minuter: 650 kr
Sedering (15 min timtid ingår): 400-480 kr 
Därefter tidsdebiteras per 15 minuter: 325 kr