Priser för hund

Veterinärvård vid hembesök

Ditt hembesök består veterinärens resa till dig och veterinärvården vid besöket. Läs gärna mer om framkörningen här. Alla redovisade priser är inklusive moms.

Förebyggande hälsovård

Vaccinationer

  • Vaccination med kombinationsvaccin: 450 kr
    (valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och kennelhosta)
  • Vaccination med intranasalt vaccin mot kennelhosta: 450 kr
  • Vaccination med leptospirosvaccin: 450 kr
  • Vaccination med rabiesvaccin: 550 kr

Besiktning och ID-märkning

Att resa med hund

Primär djursjukvård

En undersökning av ditt djur gör vi på cirka en halvtimme. Därefter beror det på hundens problem hur vi går vidare.

Tidsdebitering

Grundarvode för 30 minuter: 650 kr
Sedering: 400 kr (läkemedel tillkommer)
Därefter tidsdebiteras per 15 minuter: 250 kr