Avlivning hemma

Hembesök för avlivning av hund eller katt

När din hund eller katt börjar närma sig livets slutskede är det viktigt att vara förberedd och planera för djurets sista stund. Det kan upplevas jobbigt att vara den som bestämmer om att avliva sin hund eller katt, men det är faktiskt din skyldighet. Det är en del av avtalet vi ingår när vi skaffar djur. Därför kan det kännas bra att planera för en avlivning hemma, i djurets trygga miljö med minimal stress för både djuret och för dig.

En katt och en hund i stilla stämning. En symbol för en lugn avlivning hemma.
Ett lugnt och stilla avsked i djurets trygga hemmiljö

Avlivning av ditt djur hemma

Vetmobilen jobbar med hembesök. En av våra viktigast tjänster är ett erbjuda en lugn och stressfri avlivning av hund och katt hemma. Du kan själv få välja var vi ska vara, i favoritsoffan, i hundens säng, på kattens favoritutkiksplats eller i trädgården. Välj gärna en plats som har betytt särskilt mycket för din hund eller katt. Du kan läsa mer om hur det går till vid avlivning av hund respektive katt, genom att klicka på respektive ord.

Du behöver också fatta beslut om vad som ska ske med kroppen efteråt. Vi hjälper dig gärna med eftervården av ditt djur. Vi kan ta hand om kroppen för antingen samkremering eller separatkremering. Det tredje alternativet är att du begraver ditt djur hemma eller på annan lämplig mark (med markägarens tillåtelse). Här kan du läsa mer om de olika alternativen för eftervård av ditt djur vid avlivning hemma. Du hittar även priserna här.

En kista och en papperskasse innehållande askan efter ett kremerat djur. De är några alternativ vid avlivning hemma.
Kistorna finns i olika storlekar. Urnan av trä och levereras i en vacker påse enligt bilden.

Avlivning hemma - när är det dags?

Många ställer frågan när det är dags att låta avliva sitt djur. Både hundar och katter lever allt längre, och vi är ofta beredda att ge dem mer och mer avancerad vård. Därför kan det ibland vara svårt att veta när det är bättre för djuret att istället få somna in.

Beroende på hur gamla de är och vad för sorts krämpor de lider av ska man vara medveten om att man inte måste göra all typ av behandling, bara för att det går. Man måste också väga in djurets livskvalitet, förutsättningarna för att djuret ska bli friskt på behandlingen, och givetvis också ekonomiska förutsättningar.

Det viktigaste är att det känns rätt för dig och ditt djur. Om djuret har uppnått en ansenlig ålder och prognosen för tillfrisknande är tveksam, då måste man inte utsätta djuret för alla behandlingar, bara för att det är medicinskt möjligt. Då är avlivning också ett alternativ. Och en avlivning hemma kan vara ett fint avsked.

För tidigt - men ibland för sent

Alla gamla djur har bra dagar och dåliga dagar. På de bra dagarna mår de prima och livet leker. På de dåliga dagarna mår de således ganska dåligt. Det är dags när du känner att de dåliga dagarna börjar överväga de bra dagarna. Likaså när det går lite för långt mellan de riktigt bra dagarna. Då är generellt en bra tid att planera för livets slutskede för djuret. Särskilt om du vill undvika stressen om djurets tillstånd blir drastiskt sämre.

Många är oroliga för att avliva sin hund eller katt för tidigt. Tänk på att hundar och katter inte har någon tidsuppfattning om hur lång livstid de kan förväntas ha. De lever så fullkomligt i nuet, vilket är en egenskap vi människor ibland borde anamma mer. De oroar sig inte för framtiden, eller för vad som hände tidigare. De lever helt och fullt i nuet.

Slutligen kan vi konstatera att det inte finns något ”för tidigt”, när det gäller att besluta om slutet för djurets liv. Däremot finns det ”för sent”. Det är när man låter det gå så långt att djuret mår riktigt dåligt. Till exempel en kraftigt avmagrad katt som bara sover eller slutar äta, eller en skruttig hund som knappt orkar resa sig. Många inser först i efterhand att man borde ha låtit djuret få sluta sina dagar tidigare.