Priser för katt

Veterinärvård vid hembesök

Ditt hembesök består veterinärens resa till dig och veterinärvården vid besöket.

Vetmobilen debiterar 12,50 kr/km för resan hem till dig, tur och retur. Läs gärna mer om framkörningen här.

Alla redovisade priser är inklusive moms.

Förebyggande hälsovård

Vaccinationer

 • Vaccination mot kattpest: 425 kr
 • Vaccination mot kattsnuva: 425 kr
 • Vaccination mot rabies: 550 kr

Besiktning och ID-märkning

 • ID-märkning chip: 440 kr
 • ID-märkning tatuering (inkl sedering): 440 kr
 • Paket kattungekull (besiktning, vaccination, ID-chip) 1 kattunge: 850 kr
 • Paket kattungekull (besiktning, vaccination, ID-chip) påföljande djur: 675 kr

Att resa med katt

Kastration av hankatt

 • Kastration av hankatt (inkl öronkoll): 740 kr
 • Kastration av hankatt + ID-märkning: 815 kr
 • Paket ungkatt (Vacc, NK, ID-märkning): 1 050 kr
 • Enkel behandling, t ex öronskabb, i samband med NK: 130 kr

Primär djursjukvård

En allmän undersökning av ditt djur gör vi på ca en halvtimme. Därefter beror det på kattens problem hur vi går vidare.

Tidsdebitering

 • Grundarvode för 30 minuter: 650 kr
 • Sedering (inkl läkemedel): 375 kr 
 • Därefter tidsdebiteras per 15 minuter: 250 kr