Priser för katt

Framkörningsavgift och veterinärvård

Debiteringen för ditt hembesök består av priser för framkörningsavgift och veterinärvård. Framkörningsavgiften ska täcka kostnader för resan hem till dig, tur och retur. Här kan du läsa mer om framkörningsavgiften.

Priset för veterinärvården avgörs av hur omfattande den är, om det är ett rutiningrepp eller en tidsdebiterad åtgärd. Alla redovisade priser är inklusive moms.

Förebyggande hälsovård

Vaccinationer

Besiktning och ID-märkning

 • Besiktning 1 kattunge: 650 kr
 • Besiktning påföljande djur: 495 kr
 • ID-märkning chip: 440 kr
 • ID-märkning tatuering (inkl sedering): 440 kr
 • Paket kattungekull (besiktning, vaccination, ID-chip) 1 kattunge: 850 kr
 • Paket kattungekull (besiktning, vaccination, ID-chip) påföljande djur: 675 kr
 • Besiktning av vuxen katt: 835 kr
 • Besiktning och vaccination, vuxen katt: 1 130 kr
 • Besiktning, vaccination och ID-chip, vuxen katt: 1 325 kr

Att resa med katt

Kastration av hankatt

 • Kastration av hankatt (inkl öronkoll): 740 kr
 • Kastration av hankatt + ID-märkning: 815 kr
 • Paket ungkatt (Vacc, NK, ID-märkning): 1 050 kr
 • Enkel behandling, t ex öronskabb, i samband med NK: 130 kr

Primär djursjukvård

Generellt är det tidsdebitering som gäller vid primär djursjukvård. Det varierar från fall till fall hur lång tid det tar för undersökning och behandling och vilket material som behövs. Därför går det inte att sätta något enhetspris på dessa åtgärder.

Tidsdebitering

 • Grundarvode för 30 minuter: 650 kr
 • Sedering (15 min timtid ingår): 375 kr 
 • Därefter tidsdebiteras per 15 minuter: 325 kr