Priser för katt

Veterinärvård vid hembesök

Ditt hembesök består veterinärens resa till dig och veterinärvården vid besöket. Läs gärna mer om framkörningen här. Alla redovisade priser är inklusive moms.

Förebyggande hälsovård

Vaccinationer

 • Vaccination mot kattpest och kattsnuva (kombinationsvaccin): 425 kr
 • Vaccination mot kattsnuva: 425 kr
 • Vaccination mot rabies: 550 kr

Besiktning och ID-märkning

 • ID-märkning chip: 440 kr
 • ID-märkning tatuering (inkl sedering): 440 kr
 • Paket kattungekull (besiktning, vaccination, ID-chip) 1 kattunge: 850 kr
 • Paket kattungekull (besiktning, vaccination, ID-chip) påföljande djur: 675 kr

Att resa med katt

Kastration av hankatt

 • Kastration av hankatt (inkl öronkoll): 740 kr
 • Kastration av hankatt + ID-märkning: 815 kr
 • Paket ungkatt (Vacc, NK, ID-märkning): 1 050 kr
 • Enkel behandling, t ex öronskabb, i samband med NK: 130 kr

Primär djursjukvård

En allmän undersökning av ditt djur gör vi på ca en halvtimme. Därefter beror det på kattens problem hur vi går vidare.

Tidsdebitering

 • Grundarvode för 30 minuter: 650 kr
 • Sedering (inkl läkemedel): 375 kr 
 • Därefter tidsdebiteras per 15 minuter: 250 kr