Priser för katt

Priser för katt vid hembesök

Ditt hembesök består veterinärens resa till dig och veterinärvården vid besöket. Läs gärna mer om framkörningen här. Alla redovisade priser är inklusive moms. Våra vanligaste priser för katt finns redovisade här.

Förebyggande hälsovård

Vaccinationer

 • Vaccination mot kattpest och kattsnuva (kombinationsvaccin): 425 kr
 • Vaccination mot kattsnuva: 425 kr
 • Vaccination mot rabies: 550 kr

Besiktning och ID-märkning

 • ID-märkning chip: 440 kr
 • ID-märkning tatuering (inkl sedering): 440 kr
 • Paket kattungekull (besiktning, vaccination, ID-chip) 1 kattunge: 850 kr
 • Paket kattungekull (besiktning, vaccination, ID-chip) påföljande djur: 675 kr

OBS! I april och maj kan du förskottsboka ditt besiktningspaket av kattungekullen. Då får du 150 kr i rabatt vid besöket.

Att resa med katt

Kastration av katt

 • Kastration av hankatt (inkl öronkoll): 740 kr
 • Enkel behandling, t ex öronrengöring, i samband med NK: 130 kr
 • Receptarvode tillkommer vid medicinsk behandling mot t ex öronskabb: 130 kr
 • Vaccination + ID-märkning i samband med kastration: 600 kr

OBS! Så här långt ut på våren hänvisar vi alla kastrationer av honkatter till klinik, då de flesta utegående honkatter sannolikt är dräktiga.

Primär djursjukvård

En allmän undersökning av ditt djur gör vi på ca en halvtimme. Därefter beror det på kattens problem hur vi går vidare.

Tidsdebitering

 • Grundarvode för 30 minuter: 650 kr
 • Sedering: 375 kr  (läkemedel tillkommer)
 • Journalföring och administration 250 kr
 • Därefter tidsdebiteras per 15 minuter: 250 kr 

Klippning av katt

Tidsåtgången för klippning av katt varierar, och därför använder vi tidsdebitering. En prisidé för 1 h arbete är 1.275 kr + material och mediciner. Material och mediciner tillkommer, och brukar bli 200-300 kr.

En fullständig klippning eller lejonklippning brukar behöva ca 1,5-2 h att göra vilket ger en prislapp på mellan 1.525 och 2.025 kr + material och mediciner.

Eftersom Vetmobilen jobbar vid hembesök för att minimera stressen hos din katt, tillkommer även framkörningen. Här kan du läsa mer om framkörningen till olika kommuner i Vetmobilens upptagningsområde.