Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Resa inom EU

Att resa med hund, katt och iller

Det finns gemensamma regler inom EU för att resa med hund, katt och iller. De gemensamma reglerna gäller om du reser som privatperson och i sällskap med djuret och endast mellan olika EU-länder.

Att resa med katt och hund står på bilden. Det är ett kollage av fyra bilder, med katter och hundar som reser.
Förbered i god tid så att din katt eller hund får ett giltigt pass och en vaccination mot rabies. Vissa länder inom EU kräver även avmaskning före gränspassage.

För resor med hund, katt och iller från Sverige och inom EU gäller följande:

Att ovanstående är klart och i ordning före avresan är en förutsättning för att ditt djur ska få komma in i Sverige igen efter din utlandsresa.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om att resa med hund, katt och iller inom EU:

EU:s handelsvillkor

Om du däremot ska sälja, överlåta eller skänka bort djuret i samband med resan, om du skickar djuret ensamt, eller med ombud, eller mer än 5 dagar före/efter din egen resa, gäller istället EUs handelsvillkor. Handelsvillkoret gäller också om du reser med fler än 5 djur samtidigt, även om det kan finnas undantag för t ex tävling eller parning, vilket du måste kunna styrka i tullen.

När handelsvillkoret gäller måste du anlita en av jordbruksverket förordnad officiell veterinär. Djuret ska besiktigas inom 48 h före avresan, så att du kan få ett handelsintyg utfärdat av den officiella veterinären. Information om vem som är förordnad till officiell veterinär finns på jordbruksverkets hemsida.

Vi rekommenderar att du tar god tid på dig att undersöka vad som gäller för din specifika resa, innan du bokar några dyra resor eller transporter. Gå in på jordbruksverkets hemsida och läsa noga vad som gäller för din situation. Där finns bland annat en reseguide som kan ge dig bra vägledning.

Resa från EU-land till ”tredje land”

Om du har tänkt resa med ditt djur till ett land utanför EU är det mottagarlandets införselvillkor som avgör om ditt djur får resa in eller inte. Vissa länder har EU eller Sverige bilaterala avtal med, medan med andra länder finns det inga specifika avtal. Då måste du ta reda på från landets veterinärmyndigheter (motsvarande jordbruksverket) eller från landets ambassad, vilka införselkrav det landet ställer.

Djuret behöver oftast både pass och minst en typ av djurhälsointyg som båda utfärdas av en veterinär, ibland kräver mottagarlandet att det är en officiell veterinär.

Resa till Norge

Norge är vårt grannland och delar landgräns med oss. Det är lite enklare att resa med djur till och från Norge, än vad det kan vara till andra ”tredje länder”. Norge är inte ett EU-land men har ändå en del gemensamma förutsättningar med Sverige och EU. Det finns mer information om Norges införselkrav på den norska myndigheten Mattilsynets hemsida. Där finns bland annat information om krav på avmaskning av hundar mot dvärgbandmask vid 120-24 h före ankomst till Norge. Norge kräver inte något veterinärcertifikat som intygar att Sverige är fritt från olika djursjukdomar.

Olika införselkrav till olika länder

Om din hund eller katt ska resa till ett land utanför EU finns det ett antal saker att tänka på och förbereda. Du måste ha allt det här klart för dig innan du reser utomlands med ditt sällskapsdjur. Det är ditt ansvar som djurägare att se till att ditt djur uppfyller de införselkrav som mottagarlandet ställer och att du får fram rätt hälsointyg. Kontakta de veterinära myndigheterna i landet djuret ska resa till för att få rätt information. Du kan också söka information hos landets ambassad. Gör följande:

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om att resa med hund, katt och iller till länder utanför EU:

Läs också gärna jordbruksverkets broschyr: ” Is your dog or cat travelling to a country outside the EU?

Om du behöver särskilda exportintyg från Sverige till aktuellt mottagarland måste du i god tid kontakta en officiell veterinär.

Oklart kring Storbritannien ännu

Eftersom vi inte riktigt vet vad som händer i Storbritannien om/när det blir ett brexit, får du som har tänkt resa dit efter 29 mars 2019 ha lite extra koll på utvecklingen. Storbritannien kan nämligen komma att räknas som ”tredje land” i förhållande till Sverige, och då gäller helt andra regler för resor med sällskapsdjur. Se de brittiska myndigheternas hemsida: GOV.UK för mer information och rådgivning.

Vaccination och fästing-/myggprofylax

Det är lagkrav på vaccination mot rabies av både hund, katt och iller vid utlandsresa. Vi rekommenderar också att framför allt hundar vaccineras även mot leptospiros. Du kan läsa mer om dessa respektive sjukdomar via länkarna rabies och leptospiros.

Beroende på vart du ska åka bör du även se över hur du ska skydda ditt djur mot bitande och stickande insekter och spindeldjur, bland annat fästingar. Dels för att vi inte vill få in den bruna hundfästingen (kennelfästing) i Sverige, dels för att flera av dessa stickande insekter och fästingar kan smitta djuret med flera sjukdomar som vi normalt sett inte har i Sverige. Du kan läsa mer om detta längst ner på sidan som handlar om fästingsjukdomar.