Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Avlivning av hund - livets slutskede

Våra sällskapsdjur lever inte lika länge som vi människor. Det är ett faktum vi alla känner till, men som vi gärna väljer att blunda för. En hund kan leva i uppemot 15 -20 år beroende på storlek och ras. De flesta lever dock inte så länge. Varje gång vi ställs inför avlivning av familjens hund, drabbas många av panik. Det är inte så lätt att förbereda sig för att fatta det jobbiga beslutet.

 

Boka avlivning av hund hemma

Ett värdigt avsked är texten till vänster. Till höger en solnedgång vid havet där två hundar sitter med nosarna tillsammans. Bilden ska symbolisera känslan av avsked inför avlivning av hund.

Hur vet man när man ska ta bort sin hund?

Att tänka på hos det gamla eller allvarligt sjuka djuret. Titta på bilder och filmer. Ibland kommer förändringarna gradvis så de är svåra att märka. Markera i en kalender bra och dåliga dagar. Om de dåliga dagarna överväger är det ett tecken på att det är dags att överväga avlivning.

Kan veterinär avliva hemma?

Att avliva sin hund – ett svårt beslut. Så kommer det en dag då det sorgliga beslutet är fattat, det är dags att ta farväl av din hund. Det vanligaste är att avlivningen sker på en veterinärklinik men vissa veterinärer åtar sig att göra hembesök och att utföra avlivningen i hemmiljö.

Boka ditt hembesök

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Ett värdigt slut

  Många gånger kan det bli ett hastigt uppkommet besök hos en veterinärklinik, som kan medföra stress för både din sjuka hund och för dig som djurägare. Hunden har kanske svårt att hoppa in i bilen pga ålder och smärta. Den får åka till en ny miljö med andra djur i väntrummet, okända människor eller i bästa fall personal som du och din hund har träffat förut. Och mitt i allt känner hunden av att du är ledsen. Djuret vet inte vad som komma skall, men du gör det. De signaler av stress och sorg som du sänder ut, ofta omedvetet, känner hunden sannolikt av. Varför? Jo, för att ditt djur känner dig!

  Avlivning av hund vid hembesök

  Vetmobilen gör det möjligt för dig att planera för livets slutskede för din hund och ge den ett värdigt slut, hemma. Vi vill att du och din hund ska slippa den stressande bilfärden och den okända miljön med andra djur i väntrummet. Istället kan vi i lugn och ro planera för var hunden ska få somna in: i favoritsoffan, på köksbordet, på köksgolvet eller i hundsängen. Det viktigaste är att platsen är den välkända och trygghetsskapande, där hunden känner sig lugn och tillfreds.

  Vi ser det som den sista tjänsten du gör ditt älskade husdjur. Därför vill vi göra en oundviklig händelse så lindrig som möjligt för både djur och djurägare. Med tiden hoppas vi att hundens sista stund i livet ska bli ett vackert minne.

  Förberedelser inför avlivning av hund

  Vetmobilen vill att du fyller i en begäran om avlivning av hund. Vi har den med till besöket. Vi ordnar alla administrativa detaljer i början av besöket, inklusive betalning, så att vi kan koncentrera oss på hunden efteråt. Därför är det bra att ha ordning på alla hundens papper. Vi tar betalt med swish i första hand, och har även en kortläsare för kortbetalning.

  Begäran om avlivning ska innehålla information som hundens ID-nummer från stamtavla, pass eller vaccinationsintyg, hundens ålder och lite om orsak till avlivningen. Därför vill vi att du har hundens dokument tillgängliga vid besöket. Du får också gärna skriva ut ett utdrag från jordbruksverkets hundregister, se länk här. Vi kontrollerar hundens ID-nummer, så att allt stämmer.

  Om du som djurägare av någon anledning inte kan eller vill närvara vid avlivningen är det viktigt att du fyller i en Fullmakt och begäran om avlivning. Den person (över 18 år) som tar emot vid besöket ska vara den person du gett fullmakt att vara med vid avlivningen av din hund. Meddela oss i samband med bokningen så mejlar vi en fullmakt till dig att skriva ut och fylla i.

  Livförsäkring kan kräva extra förberedelser

  Om din hund har en livförsäkring är det viktigt att du redan i förväg undersöker vilken sorts intyg eller journalkopior försäkringsbolaget kräver för att ge dig ersättning. Vi rekommenderar att du ordnar detta i förhand. Om ditt djur har diagnosticerats och behandlats på en annan klinik/djursjukhus bör du ordna med dessa livintyg från den vårdgivaren först. 

  Då kan du också undersöka om din försäkring täcker någon del av avlivningen. Du får en betalningsbekräftelse från oss att skicka in till försäkringsbolaget i efterhand.

  Ta beslut om eftervård

  Bestäm redan i förväg vad som ska ske med hundens kropp efter avlivningen. Det finns flera alternativ. Vetmobilen kan ta hand om kroppen för separatkremering eller samkremering. I båda fallen tar vi med oss kroppen efter avlivningen. Du kan också välja att köpa en kista för hembegravning. 

  Vid separatkremeringen kommer din hund att kremeras enskilt och askan tas om hand för att återbördas till dig. Du kan då välja på några olika urnor. Vid samkremering däremot blir askan kvar hos krematoriet i Flattinge, och hamnar i deras minneslund. Vi samarbetar med Flattinge smådjurskremering för kremeringstjänster. Se alternativ vid avlivning, för mer information och prisuppgifter.

  Så här går det till vid avlivning av hund

  Förbered platsen där hunden ska få somna in. Om hunden är liten kan några tidningar utspridda på köksbordet vara tillräckligt. Om djuret ska få somna in i en soffa eller på annan mjuk yta är det lämpligt att förbereda underlaget. Det kan i vissa fall bli vätskespill ifall djuret kissar eller bajsar på sig i samband med döden. Du bör också sörja för att det finns god belysning på platsen, för att underlätta arbetet. 

  Vi ger först en lugnande spruta under huden i nacken. Hunden blir då dåsig efter några minuter och lägger sig ner. Ibland blir en del hundar lite oroliga och vill gå omkring lite. Vi brukar låta dem få lägga sig var de vill, när de är redo. 

  Beroende på hundens blodkärl lägger vi en kanyl i en ven i ett fram- eller bakben. Hunden får därefter avlivningsvätskan som är ett narkosmedel. Hunden blir alltså sövd och medvetslös innan livet flyr. Det är först när hjärnan har fått så mycket läkemedel att den inte kan sända signaler till hjärta och lungor som hunden dör. Det viktigaste är dock att det går i rätt ordning. Hunden blir medvetslös långt innan hjärtat stannar. 

  Om blodkärlen är mycket sköra och brister eller beroende på hundens sjukdomar sedan tidigare kan det hända att vi ger sövningsmedel på annat sätt. Avlivningen får ta den tid den behöver.

  Vi kontrollerar noga att hunden är död, genom att lyssna på hjärtat och undersöka pupiller mm. Därefter hjälps vi åt att lägga hunden tillrätta för antingen transport för kremering eller i en vit kista för hembegravning.

   

  Ett tänt stearinljus kan ge en fin stämning i samband med avlivning av hund eller avlivning av katt.