Avlivning av hund

Avlivning av hund i livets slutskede

Våra sällskapsdjur lever inte lika länge som vi människor. Det är ett faktum vi alla känner till, men som vi gärna väljer att blunda för. En hund kan leva i uppemot 15 -20 år beroende på storlek och ras. De flesta lever dock inte så länge. Varje gång vi ställs inför avlivning av familjens hund, drabbas många av panik. Det är inte så lätt att förbereda sig för att fatta det jobbiga beslutet.

Många gånger kan det bli ett hastigt uppkommet besök hos en veterinärklinik, som kan medföra stress för både din sjuka hund och för dig som djurägare. Hunden har kanske svårt att hoppa in i bilen pga ålder och smärta. Den får åka till en ny miljö med andra djur i väntrummet, okända människor eller i bästa fall personal som du och din hund har träffat förut. Och mitt i allt känner hunden av att du är ledsen. Djuret vet inte vad som komma skall, men du gör det. De signaler av stress och sorg som du sänder ut, ofta omedvetet, känner hunden sannolikt av. Varför? Jo, för att ditt djur känner dig!

Ett värdigt slut

Hos Vetmobilen gör vi det möjligt för dig att planera för livets slutskede för din hund och ge den ett värdigt slut, hemma. Ingen stressande bilfärd, ingen ny miljö med andra djur i väntrummet. Vi kan istället i lugn och ro planera för var hunden ska få somna in: i favoritsoffan, på köksbordet, på köksgolvet eller i hundsängen. Det viktigaste är att platsen är den välkända och trygghetsskapande, där hunden känner sig lugn och tillfreds.

Ett värdigt avsked står det mot en blålila bakgrund. Till höger i bild är två hundar nos mot nos i solnedgången med utsikt över ett hav. Bilden ska symbolisera ett värdigt slut i samband med avlivning av hund.
I en hemtam miljö känner sig din hund mest tillfreds. Här även med en kompis.

Förberedelser inför avlivning av hund

I samband med avlivningen kommer jag att be dig fylla i en begäran om avlivning. Den finns som fil nedan att skriva ut. Du kan antingen fylla i den i förväg, eller gör vi det i början av besöket. Hundens ID-nummer från stamtavla, pass eller vaccinationskort ska stå på blanketten, och alla dokument finnas till hands vid besöket. Vid besöket kontrollerar veterinären hundens ID-nummer igen, så att allt stämmer.

Om det inte är du som äger hunden som kommer att finnas med vid avlivningen, vill jag att du istället fyller i ” Djurägarens fullmakt och begäran om avlivning” som finns här. Den person (över 18 år) som tar emot mig vid besöket ska vara den du har givit fullmakt att närvara vid avlivningen av din hund.

Om ditt djur har en livförsäkring måste du kontakta ditt försäkringsbolag i förväg. De kan behöva ett livintyg från den veterinär som senast har behandlat ditt djur, för att du ska kunna få någon ersättning. Undersök också ifall hundens försäkring täcker någon del av avlivningen.

Beslut om begravning eller kremering

Bestäm redan i förväg vad som ska ske med hundens kropp efter avlivningen. Det finns flera alternativ. Du kan välja att begrava ditt djur på egen mark, och då finns det vackra kistor i wellpapp att placera kroppen i. Du kan också välja att få hunden omhändertagen för kremering, och det kan jag hjälpa dig med.

Dina alternativ är då att antingen få hunden kremerad tillsammans med andra djur, så kallad samkremering eller allmän kremering. Krematoriet tar då hand om askan och sprider den i minneslunden vid Flattinge smådjurskremering. Du kan också välja att beställa separatkremering, då askan kommer tillbaka till dig i en urna. Vi samarbetar med Flattinge smådjurskremering för kremeringstjänster.

Vi ordnar allt det administrativa inklusive betalning av avlivning och eventuella tillval för eftervård i början av besöket, så att vi sedan kan koncentrera oss helt på din hund. Du kan betala med swish eller kortbetalning.

Hur avlivning av hund går till

Förbered platsen där hunden ska få somna in. Om hunden är liten kan några tidningar utspridda på köksbordet vara tillräckligt. Om djuret ska få somna in i en soffa eller på annan mjuk yta är det lämpligt att förbereda underlaget. Det kan i vissa fall bli vätskespill ifall djuret kissar eller bajsar på sig i samband med döden. Du bör också sörja för att det finns god belysning på platsen, för att underlätta arbetet. 

Ha alltid djurets stamtavla eller vaccinationskort med ID-nummer till hands. Om djuret har ett pass ska det också finnas tillgängligt för ID-kontroll mot hundens ID-nummer enligt chipavläsaren. Vissa hundar har även en örontatuering. Du är själv ansvarig att avregistrera hunden ur jordbruksverkets hundregister, när den är avliden. Länk till jordbruksverkets hundregister.

Vid avlivningen ger jag först en lugnande spruta, så att djuret blir dåsigt eller somnar till. Beroende på förutsättningar i det enskilda fallet kan jag därefter sätta en kanyl i ett blodkärl, eller välja att ge ett sövande läkemedel. Därefter ges avlivningsvätskan. Djuret somnar in som i en djup narkos som den inte vaknar ur.

Jag kontrollerar noga efteråt att djuret är dött, så att det inte finns några tvivel om det. Därefter hjälps vi åt att förbereda djuret som vi har kommit överens om, antingen det gäller i en vit kista av wellpapp inför begravning, eller i det emballage som krävs för kremeringen.

Vitt stearinljus som är tänt. Texten handlar om avlivning av hund och hur du kan göra en svår stund till ett fint minne.
Att tända ett ljus kan vara en fin ritual i samband med din hunds avlivning.