Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Avlivning av katt - livets slutskede

Våra sällskapsdjur lever inte lika länge som vi människor. En katt kan leva i uppemot 15-20 år, vissa katter till och med längre. Vissa katter blir plötsligt sjuka eller skadade i trafiken, särskilt om man bor nära högtrafikerade vägar. De katter som blir successivt sämre på ålderns höst, men döljer det väl, kan vara svårt att veta hur de mår egentligen. Ibland kan det vara svårt att veta när det är dags för avlivning av en gammal katt.

Boka avlivning av katt hemma

Ett värdigt avsked står det mot en lila bakgrund till vänster. Till höger en kvällsol med siluetten av en katt. Symbolisering av känslan av avsked inför avlivning av katt.

När är det dags att ta bort en katt?

En del katter verkar sova stora delar av dygnet, eller dra sig undan från beröring eller hantering på ett nytt sätt. Det kan vara tecken på smärta eller sjukdom. En katt som har ont eller lider av en sjukdom ska få behandling om det är aktuellt. Om behandling inte är aktuell, av olika själ, är du som djurägare skyldig att skydda katten från lidande och istället ombesörja avlivning av katten.

Kan veterinären göra hembesök?

Fördelar med hembesök. Det finns flera bra anledningar till att låta veterinären besöka hunden eller katten i sin hemmiljö. En utav de största fördelarna är att djuret är tryggare i sitt hem. Man har sett att många djur upplever stress redan när de sitter i väntrummet på en veterinärklinik.

Boka ditt hembesök

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Ett värdigt slut

  Många gånger kan det bli ett hastigt uppkommet besök hos en veterinärklinik, som kan medföra stress för både din sjuka katt och för dig som djurägare. Katten kanske inte är så van vid att åka bil. Den får åka till en ny miljö med andra djur i väntrummet, okända människor eller i bästa fall personal som du och din katt har träffat förut. Katten vet inte vad som komma skall, men du gör det. Katten kan sannolikt känna av de signaler av stress och sorg som du, ofta omedvetet, sänder ut. Varför? Jo, för att ditt djur känner dig!

  En del katter verkar sova stora delar av dygnet, eller dra sig undan från beröring eller hantering på ett nytt sätt. Det kan vara tecken på smärta eller sjukdom. En katt som har ont eller lider av en sjukdom ska få behandling om det är aktuellt. Om behandling inte är aktuell, av olika själ, är du som djurägare skyldig att skydda katten från lidande och istället ombesörja avlivning av katten.

  Avlivning av katt vid hembesök

  Vetmobilen gör det möjligt för dig att planera för avlivning av din katt och ge den ett värdigt slut, hemma. Ingen stressande bilfärd, ingen ny miljö med andra djur i väntrummet. Vi kan istället i lugn och ro planera för var katten ska få somna in, i favoritsoffan, på köksbordet, eller på favoritliggplatsen. Det viktigaste är att platsen är den välkända och trygghetsskapande, där katten känner sig lugn och tillfreds.

  Vi ser det som den sista tjänsten du gör ditt älskade husdjur, och Vetmobilens målsättning är att göra en oundviklig händelse så lindrig som möjligt för både djur och djurägare.

  Förberedelser inför avlivning av katt

  Vetmobilen vill att du fyller i en begäran om avlivning av katt. Vi har den med till besöket. Vi ordnar alla administrativa detaljer i början av besöket, inklusive betalning, så att vi kan koncentrera oss på katten efteråt. Därför är det bra att ha ordning på alla kattens papper. Vi tar betalt med swish i första hand, och har även en kortläsare för kortbetalning.

  Begäran om avlivning ska innehålla information som kattens ID-nummer från stamtavla, pass eller vaccinationsintyg, kattens ålder och lite om orsak till avlivningen. Se till att alla dokument finns till hands vid besöket. Vi kontrollerar kattens ID-nummer, så att allt stämmer.

  Om du som djurägare av någon anledning inte kan eller vill närvara vid avlivningen är det viktigt att du fyller i en Fullmakt och begäran om avlivning. Den person (över 18 år) som tar emot vid besöket ska vara den person du gett fullmakt att vara med vid avlivningen av din katt. Meddela oss i samband med bokningen så mejlar vi en fullmakt till dig att skriva ut.

  Livförsäkring kan kräva extra förberedelser

  Om din katt har en livförsäkring är det viktigt att du redan i förväg undersöker vilken sorts intyg eller journalkopior försäkringsbolaget kräver för att ge dig ersättning. Vi rekommenderar att du ordnar detta i förhand. Om ditt djur har diagnosticerats och behandlats på en annan klinik/djursjukhus bör du ordna med dessa livintyg från den vårdgivaren först. 

  Då kan du också undersöka om din försäkring täcker någon del av avlivningen. Du får en betalningsbekräftelse från oss att skicka in till försäkringsbolaget i efterhand.

  Ta beslut om eftervård

  Bestäm redan i förväg vad som ska ske med kattens kropp efter avlivningen. Det finns flera alternativ. Vetmobilen kan ta hand om kroppen för separatkremering eller samkremering. I båda fallen tar vi med oss kroppen efter avlivningen. Du kan också välja att köpa en kista för hembegravning. 

  Vid separatkremeringen kommer din katt att kremeras enskilt och askan tas om hand för att återbördas till dig. Du kan då välja på några olika urnor. Vid samkremering däremot blir askan kvar hos krematoriet i Flattinge, och hamnar i deras minneslund. Vi samarbetar med Flattinge smådjurskremering för kremeringstjänster. Se alternativ vid avlivning, för mer information och prisuppgifter.

  Så här går det till vid avlivning av katt

  Förbered platsen där katten ska få somna in. Om djuret ska få somna in i en soffa eller på annan mjuk yta är det lämpligt att förbereda underlaget. Det kan i vissa fall bli vätskespill ifall djuret kissar eller bajsar på sig i samband med döden. Du bör också sörja för att det finns god belysning på platsen, för att underlätta arbetet. 

  Vi ger först en lugnande spruta under huden i nacken. Katten blir då dåsig efter några minuter och lägger sig ner. Vissa katter blir illamående av det lugnande och kan kräkas. Ibland blir de lite oroliga och vill gå omkring. Vi brukar låta dem få lägga sig var de vill, när de är redo. 

  För att minimera kattens stress ger vi avlivningsvätskan, som är ett narkosmedel, i buken. Katten känner inte injektionen. Läkemedlet tas upp successivt via bukorganen och når sedan hjärnan. Katten blir sövd och medvetslös inom några minuter. 

  När katten är helt medvetslös ger vi en dos till av narkosmedlet i något av de stora kärlen nära hjärtat, eftersom det är enda sättet att komma åt blodcirkulationen. Det är först när tillräckligt mycket läkemedel har nått hjärnan, och hjärnan inte längre kan sända signaler till hjärta och lungor, som djuret dör. Det viktigaste är dock att det går i rätt ordning. Katten blir medvetslös långt innan hjärtat stannar. Avlivningen får ta den tid den behöver.

  Vi kontrollerar noga att katten är död, genom att lyssna på hjärtat och undersöka pupiller mm. Därefter hjälps vi åt att lägga katten tillrätta för antingen transport för kremering eller i en vit kista för hembegravning.

   

  Ett tänt stearinljus kan ge en fin stämning i samband med avlivning av hund eller avlivning av katt.