Avlivning av katt

Avlivning av katt i livets slutskede

Våra sällskapsdjur lever inte lika länge som vi människor. En katt kan leva i uppemot 15-20 år, vissa katter till och med längre. Vissa katter blir plötsligt sjuka eller skadade i trafiken, särskilt om man bor nära högtrafikerade vägar. De katter som blir successivt sämre på ålderns höst, men döljer det väl, kan vara svårt att veta hur de mår egentligen. Ibland kan det vara svårt att veta när det är dags för avlivning av en gammal katt.

En del katter verkar sova stora delar av dygnet, eller dra sig undan från beröring eller hantering på ett nytt sätt. Det kan vara tecken på smärta eller sjukdom. En katt som har ont eller lider av en sjukdom ska få behandling om det är aktuellt. Om behandling inte är aktuell, av olika själ, är du som djurägare skyldig att skydda katten från lidande och istället ombesörja avlivning av katten.

Många gånger kan det bli ett hastigt uppkommet besök hos en veterinärklinik, som kan medföra stress för både din sjuka katt och för dig som djurägare. Katten kanske inte är så van vid att åka bil. Den får åka till en ny miljö med andra djur i väntrummet, okända människor eller i bästa fall personal som du och din katt har träffat förut. Katten vet inte vad som komma skall, men du gör det. Katten kan sannolikt känna av de signaler av stress och sorg som du, ofta omedvetet, sänder ut. Varför? Jo, för att ditt djur känner dig!

Ett värdigt avsked. En siluett av en katt tittar bort mot solnedgången.

Ett värdigt slut

I mitt företag gör jag det möjligt för dig att planera för avlivning av din katt och ge den ett värdigt slut, hemma. Ingen stressande bilfärd, ingen ny miljö med andra djur i väntrummet. Vi kan istället i lugn och ro planera för var katten ska få somna in, i favoritsoffan, på köksbordet, eller på favoritliggplatsen. Det viktigaste är att platsen är den välkända och trygghetsskapande, där katten känner sig lugn och tillfreds.

Förberedelser inför avlivning av katt

I samband med avlivningen kommer jag att be dig fylla en begäran om avlivning. Den finns som fil nedan att skriva ut. Du kan fylla den i förväg eller så gör vi det i början av besöket. Ha kattens eventuella stamtavla, pass eller vaccinationskort tillgängligt för ID-kontroll av katten vid besöket.

Om det inte är du som äger katten som kommer att finnas med vid avlivningen, vill jag att du istället fyller i ”Fullmakt och begäran om avlivning” som finns här nedan. Den person (över 18 år) som tar emot mig vid besöket ska vara den du har givit fullmakt att ombesörja avlivningen av din katt.

Om ditt djur har en livförsäkring måste du kontakta ditt försäkringsbolag i förväg. De kan behöva ett livintyg från den veterinär som senast har behandlat ditt djur, för att du ska kunna få någon ersättning. Undersök också om din katts försäkring täcker någon del av avlivningen.

Beslut om begravning eller kremering

Bestäm redan i förväg vad som ska ske med djurets kropp efter avlivningen. Det finns flera alternativ. Du kan välja att begrava din katt på egen mark, och då finns det vackra kistor i wellpapp att placera kroppen i. Du kan också välja att få kroppen omhändertagen för kremering, och det kan jag hjälpa dig med.

Dina alternativ är då att antingen låta katten kremeras tillsammans med andra djur, så kallad samkremering eller allmän kremering. Då sprids askan i en minneslund vid Flattinge smådjurskremering. Du kan också välja att beställa separatkremering, då djuret kremeras enskilt, och askan kommer tillbaka till dig i en urna. Vi samarbetar med Flattinge smådjurskremering för kremeringstjänster.

Vi ordnar allt det administrativa inklusive betalning av avlivning och eventuella tillval för eftervård i början av besöket. Du betalar med swish eller kortbetalning. Därefter kan vi lättare koncentrera oss helt på din katt.

Hur avlivning av katt går till

Förbered platsen där djuret ska få somna in. Några tidningar utspridda på köksbordet kan vara tillräckligt. Om katten ska få somna in i en soffa eller på annan mjuk yta är det lämpligt att förbereda underlaget. Det kan i vissa fall bli vätskespill ifall djuret kissar eller bajsar på sig i samband med döden. Du bör också sörja för att det finns god belysning på platsen, för att underlätta arbetet. 

Jag kommer att kontrollera kattens identitet och jämföra med dina uppgifter i Begäran om avlivning, stamtavla, pass eller vaccinationskort. Katten kan antingen ha ett ID-chip under huden som jag läser av med en chipavläsare. Alternativt kan katten ha en ID-tatuering i ena örat. Vissa katter är inte ID-märkta alls.

Vid avlivningen ger jag först en lugnande spruta, så att katten blir dåsig eller somnar till. Beroende på förutsättningar i det enskilda fallet kan jag därefter sätta en kanyl i ett blodkärl, eller välja att ge ett sövande läkemedel. Därefter ges avlivningsvätskan. Katten somnar in som i en djup narkos som den inte vaknar ur. Det är inte ovanligt att katten har ögonen öppna trots att den ligger i narkos eller till och med har dött. Det är inget att oroa sig för, det är normalt.

Veterinären kontrollerar noga efteråt att djuret är dött, så att det inte finns några tvivel om det. Därefter hjälps vi åt att förbereda kroppen som vi har kommit överens om, antingen det gäller i en vit kista av wellpapp inför begravning, eller i det emballage som krävs för kremeringen.

Vitt stearinljus som är tänt. Texten handlar om avlivning av katt och hur du kan göra en svår stund till ett fint minne.
Att tända ett ljus kan vara en fin ritual i samband med din katts avlivning.