Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Vårdhygien

En lista över Vetmobilens åtgärder för att minska risken för Covid-19, vårdhygien.

Veterinärmedicin och human medicin har flera gemensamma beröringspunkter. En av dem är att basal vårdhygien är viktigt för att minska risken för smittspridning mellan patienter. I dagsläget, med viruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen Covid-19 är basal vårdhygien än viktigare. För Vetmobilen har det samtidigt fått ett lite annat fokus, i och med att vi måste […]