Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Vårdhygien

Veterinärmedicin och human medicin har flera gemensamma beröringspunkter. En av dem är att basal vårdhygien är viktigt för att minska risken för smittspridning mellan patienter.

I dagsläget, med viruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen Covid-19 är basal vårdhygien än viktigare. För Vetmobilen har det samtidigt fått ett lite annat fokus, i och med att vi måste ta hänsyn till inte bara risken med smittor mellan djur, utan också risken för smitta mellan människor.

Kursbevis för att Agneta Andersson har gått en E-utbildning om Covid-19. Utbildningen var en bra repetition om vårdhygien.

E-utbildning om Covid-19 och vårdhygien

När jag upptäckte att det fanns en e-utbildning om Covid-19 valde jag att gå den. Karolinska institutet har tagit fram utbildningen på uppdrag av Socialstyrelsen. Den var en bra repetition av principerna kring vårdhygien, som är desamma oavsett om patienten är människa eller djur.

Det fanns ytterligare en e-utbildning del 2 som gällde mer specifikt för handhavande av misstänkt eller bekräftade Covid-19-patienter. Jag genomförde den också. Dock hoppas jag att aldrig behöva använda skyddsutrustning själv för att inte riskera att bli smittad av mina kunder.

Vetmobilen följer Folkhälsoinstitutets rekommendationer

Våra djur kan bli sjuka och behöva hjälp av veterinär oavsett hur läget med Covid-19 påverkar resten av samhället. Vi har därför valt att fortsätta jobba med hembesök, så länge rekommendationerna från branschen eller Folkhälsoinstitutet inte ändras.

Redan idag har vi färre människa-till-människa-kontakter i och med hembesöket, än vad det blir på en klinik eller ett djursjukhus. Den stora förändringen är egentligen att vi inte tar i hand när vi hälsar eller säger adjö. Vi försöker också hålla social distansering till våra kunder, i den mån det går. Ofta behöver vi dock att ni håller i djuret vi ska undersöka.

Handtvätt är den viktigaste åtgärden för god vårdhygien.

Vår arbetsmiljö är ert hem vid hembesöket. Därför behöver vi alltid ha tillgång till tvål och varmt vatten, samt rent torkpapper att torka händerna på. Vi har handsprit för ytterligare handdesinfektion, när det behövs.

Boka om eller boka av vid sjukdom

Den allra viktigaste parametern för att vi ska kunna fortsätta erbjuda hembesök för primär djursjukvård är att du som kund tar kontakt och bokar om eller bokar av din tid om du eller någon i familjen skulle bli sjuk. Det gäller egentligen alltid, men det är av ökad vikt just nu.

Med önskan om en fin och hälsosam vår,
Agneta Andersson
Veterinär Vetmobilen

Läs mer och kontakta Vetmobilen

Håll gärna utkik på våra sociala medier där du både kan få inspiration om aktuella ämnen och en inblick i vardagen hos Vetmobilen, en mobil veterinär. Länkarna leder till Vetmobilens konton på Instagram och Facebook, där du kan följa oss och ta del av vår information.

Boka ditt hembesök av Vetmobilen genom att skicka sms på 070-208 45 32 eller skicka ett mejl på info@vetmobilen.se. Vi hör av oss inom 2-3 arbetsdagar med förslag på tid.