Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Bokningsförfrågan vaccination mot kattsnuva

Vetmobilen kontaktar dig inom 2-3 arbetsdagar efter att vi erhållit din bokningsförfrågan.

För prisuppgift se priser för katt. Vi debiterar framkörning för hembesöket utifrån din bostadskommun. 

    Kattungar bör grundvaccineras vid ca 8 respektive 12-13 veckors ålder med ett kombinationsvaccin mot kattpest och kattsnuva. Samma vaccin ges även vid 1 års ålder.

    För bästa skydd bör din katt därefter vaccineras årligen mot kattsnuva. Vart tredje år får den kombinationsvaccin mot både kattpest och kattsnuva. 

    Ovanstående är kattens standardvaccinationer enligt vaccinationsrekommendationen utfärdad av SVA (statens veterinärmedicinska anstalt). 

    Du kan också välja att vaccinera din katt mot rabies, vilket är ett krav om den ska resa utomlands.