Bokningsförfrågan vaccination kattsnuva

Bokningsförfrågan vaccination av katt.
Vi kontaktar dig inom en 1-2 arbetsdagar efter att vi erhållit din bokningsförfrågan.

Preliminär kostnad för vaccination mot kattsnuva är 425 kr + resekostnad.

I Novemberkampanjen har vi fast framkörning för endast 125 kr inom 30 km radie, och 250 kr inom 30-60 km radie (ordinarie pris 12,50 kr/km tur och retur).

Vid förfrågan får du en prisuppgift med bokningsbekräftelsen då resekostnaden varierar med avståndet till dig.

information:
Vaccinera mot kattsnuva.
Kattungar grundvaccineras vid ca 8 respektive 12-13 veckors ålder med ett kombinationsvaccin mot kattpest och kattsnuva. Det är klokt att vaccinera katten igen vid ca 1 års ålder. Därefter vaccineras mot kattsnuva årligen och vart tredje år även mot kattpest.