Bokningsförfrågan vaccination mot valpsjuka

Bokningsförfrågan vaccination mot valpsjuka

Vetmobilen kontaktar dig inom 2-3 arbetsdagar efter att vi erhållit din bokningsförfrågan.

För prisuppgift se priser för hund. Vi debiterar framkörning för hembesöket utifrån din bostadskommun. 

    Hundvalpar bör grundvaccineras vid ca 8 respektive 12-13 veckors ålder med ett kombinationsvaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och parainfluensa (kennelhosta). Samma vaccin ges även vid 1 års ålder.

    För bästa skydd bör din hund därefter vaccineras årligen mot kennelhosta. Vart tredje år får den kombinationsvaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus. 

    Ovanstående är hundens standardvaccinationer enligt vaccinationsrekommendationen utfärdad av SVA (statens veterinärmedicinska anstalt). Du kan också välja att vaccinera din hund mot rabies och/eller leptospiros.