Vetmobilen

Vetmobilen gör hembesök för grundläggande veterinärvård av hund och katt i Älmhult, Alvesta, Ljungby och Osby kommuner.

Vi erbjuder också vård i livets slutskede och omhändertagande av kroppen för eftervård.

Förkylning hos katt

Är du orolig för kattsnuva eller förkylning hos katt? De vanligaste symtomen är nysningar och hosta, rinnande nos och ögon eller nästäppa. Därav namnet kattsnuva. Katten kan dessutom få sår i munnen så att den inte vill äta, feber och nedsatt allmäntillstånd. I ett fåtal fall kan symtomen från övre luftvägarna gå ner i lungorna och orsaka lunginflammation. 

Därför bör du skydda din katt genom att vaccinera din katt mot kattsnuva varje år. Kontakta oss i formuläret för att boka en tid.

Boka vaccination mot kattsnuva

Röd och vit katt med gröna ögon som tittar lite snett till höger i bild. Fotot symboliserar att du bör vaccinera din katt mot kattsnuva. Boka tid för hembesök av Vetmobilen.

Vad är kattsnuva?

Kattsnuva är en infektiös övre luftvägsinfektion hos katt. Det är ett komplex av flera olika symtom orsakade av flera olika smittämnen.

Vad händer om man inte vaccinerar sin katt?

Det är viktigt att både utekatter och innekatter vaccineras. Även om din katt sällan eller aldrig vistas utomhus finns fortfarande en risk att den smittas av vanliga sjukdomar. En oskyddad innekatt kan insjukna genom att man själv dragit hem smittopartiklar som fastnat på skor eller kläder, exempelvis via avföring.

Boka ditt hembesök

  Förkylning hos katt - hur vet du om det är kattsnuva?

  Har din katt svullna ögon och rinnande nos? Då kan den ha drabbats av den smittsamma, och ibland allvarliga, sjukdomen kattsnuva. Ofta går det över av sig själv, men i vissa fall kan veterinärvård behövas. Nysningar, hosta och ledvärk är något vi alla drabbats av någon gång.

  Vi har tidigare skrivit om några av de smittämnen som ger förkylning hos katt, det så kallade kattsnuvekomplexet. De olika smittämnena kan ge lite olika symtom från de övre luftvägarna. Det är möjligt att ta prover för att ta reda på vilket smittämne din katt har fått. Det påverkar dock inte den huvudsakliga behandlingen av katten. Dessutom måste man ta prov tidigt i sjukdomsförloppet för att få ett rättvisande svar. De flesta fall av misstänkt kattsnuva läker av med tiden.

  Skulle det bli ett långvarigt problem i en kattbesättning kan det vara aktuellt att ta prover för att särskilja smittämnen och utarbeta en plan för behandling/kontroll.

  En svarttigrerad katt som slickar sig om nosen och titat rakt mot kameran. Bilden symboliserar förkylning hos katt, kattsnuva. Boka tid för vaccination hos Vetmobilen.

  Förkylning hos katt - vad är det och vad kan jag göra?

  Varför nyser min katt så mycket? Oftast brukar det bero på övre luftvägsinfektion, kattsnuva. Ibland kan katten bli snorig och besvärad från nosen av andra anledningar, som t ex ett grässtrå som hamnat fel. Små kattungar och äldre katter med kronisk sjukdom är extra känsliga.
   
  I de allra flesta fall går förkylning hos katt över av sig själv inom några veckor. Katten kan behöva ta det lugnt i några dagar, och du bör ge den lite extra ”tender loving care” eller på svenska: öm kärleksfull omsorg. Du bör se till att katten fortfarande äter och dricker. Aptiten kan bli sämre, dels av att luktsinnet försämras när katten har nästäppa, dels om katten har sår i munslemhinnan som ger smärta. Därför kan det vara bra med burkmat som är smaklig och gärna värma den lite så att den doftar mer.
   
  Om katt skulle bli hängig och nedsatt i allmäntillståndet bör du ta kontakt med din veterinär. Ta tempen på din katt så att du vet om den har feber eller ej innan du kontaktar veterinären. En katts normaltemperatur ligger mellan 38 och 39 grader Celsius. Eftersom kattsnuva är smittsamt bör du se till att varken katten eller du själv (via händer och kläder) sprider smittan vidare till andra katter. Ju fler katter som bor tillsammans desto större är risken för att smittämnena som orsakar förkylning hos katt ska spridas runt bland katterna.
   
  När din katt har återhämtat sig bör du se till att vaccinera den mot kattsnuva och göra det årligen framöver.
   

  Kan människor bli smittade av kattsnuva?

  Förkylning hos katt smittar normalt inte människor. Däremot kan kattens klamydia i undantagsfall smitta till människor. Därför är det viktigt att vara noga med hygienen vid hantering av en klamydiasmittad katt. 

  Det är också viktigt att vaccinera innekatter mot kattsnuva, eftersom vi kan ta med oss smittämnen in till dem via kläder och skor.

  Vi vill förtydliga att kattsnuva och förkylning hos katt inte har något samband med coronavirusinfektion hos människa, som ger sjukdomen Covid -19. Katterna har sitt eget coronavirus, vilket vi har skrivit om tidigare. Kattens coronavirus ger inte förkylningssymtom i första hand och det finns ingenting som tyder på att det smittar till människa.

  Däremot har man kunnat visa några fall där coronaviruset SARS-CoV-2 har infekterat enstaka katter (kattdjur) och hundar. Det finns tecken som tyder på att smittan kan föras över mellan katter, men det är i dagsläget oklart ifall det finns någon risk för att SARS-CoV-2 kan smitta tillbaka till människa. Statens Veterinärmedicinska Anstalt skriver på sin hemsida att … ”covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur är försumbar.” Man anser Covid-19 vara en folkhälsofråga och inte en sjukdom mellan människor och djur.

  Om man som människa skulle vara misstänkt eller bekräftat Covid-19-smittad kan man som en försiktighetsåtgärd låt bli att pussa på sin katt alltför ihärdigt. Du bör givetvis också informera eventuella veterinärer som behöver komma i kontakt med katten att det finns SARS-CoV-2-smitta i hushållet.

  Som slutsats bör vi alltså fortsätta vara noga med handhygien, hålla socialt avstånd till andra människor och alltid hålla oss hemma/isolerad vid egna tecken på luftvägssymtom.

  Vaccination skyddar mot förkylning hos katt

  För att återgå till kattens sjukdomar kan du förebygga risken för förkylning hos din katt genom att vaccinera den mot kattsnuva. Detta gör du en gång årligen efter genomförd grundvaccinationen, som är två gånger med 4 veckors intervall. Vi rekommenderar även att du skyddar din katt mot kattpest. Lyckligtvis finns det kombinationsvaccin så att katten bara får ett stick vid varje vaccinationstillfälle.

  Vetmobilen ger rabatt vid vaccination mot förkylning hos katt

  Kattungar måste vara 12 veckor gamla innan de får lämna sin mamma. Om de kommer från en seriös kattuppfödare har de redan blivit vaccinerade mot kattpest och kattsnuva två gånger. Vid andra vaccinationen före leverans blir de också besiktigade och ID-märkta.

  När Vetmobilen blir anlitad för att utföra besiktning, vaccination och ID-märkning av kattungar skickar vi också med en rabattcheck som tillfaller dig som köper kattungen. Rabattchecken ger rabatt vid nästkommande vaccination, dvs när katten är ca 1 år gammal.

  Läs mer och kontakta Vetmobilen

  Håll gärna utkik på våra sociala medier där du både kan få inspiration om aktuella ämnen och en inblick i vardagen hos Vetmobilen, en mobil veterinär. Länkarna leder till Vetmobilens konton på Instagram och Facebook, där du kan följa oss och ta del av vår information.

  Boka ditt hembesök av Vetmobilen genom att skicka sms på 070-208 45 32 eller skicka ett mejl på info@vetmobilen.se. Vi hör av oss inom 2-3 arbetsdagar med förslag på tid.