Smärta hos katt

Jag läste nyligen en artikel om vilka beteenden katter vanligen visar när de har ont. Det kan vara låggradig smärta och höggradig smärta, och vid smärtsamma tillstånd av många olika slag. Forskare vid Universitetet i Lincoln genomförde studien och man kom fram till 25 tecken som var tillräckligt för att indikera smärta hos katt. Inget enskild tecken/beteende var dock nödvändigt för att indikera smärta.

Fundera en stund på vad det betyder. Diskutera i grupp och återkom sedan. ? Många tror att det finns ett specifikt beteende som måste finnas för att säga att katten har ont, men alla katter är olika. Vissa beteenden kan katten dessutom visa utan att det indikerar smärta hos katten. Glasklart, eller hur? Några exempel följer nedan, så det kanske blir enklare att förstå.

Tecken på smärta? står på bilden över en vit och brun katt som tittar sig över axeln mot kameran.
Det är inte säkert att den här katten har ont, men den kan visa något av de tecken som indikerar smärta. Det är alltid viktigt att bedöma helheten i varje enskilt fall.

Uppenbara tecken

Några smärtsamma tecken är uppenbara. Katter med ont i ben och leder kan halta, eller ha svårigheter att hoppa upp på möbler de vanligen hoppar upp i. Andra har en mer generell ovillighet att röra sig eller kan reagera vid beröring.

Mindre uppenbara tecken på smärta

Andra tecken på smärta är långt ifrån uppenbara, och särskilt om de uppträder sporadiskt till en början. Likaså om de kommer smygande och gradvis, kan det vara risk för att djurägaren inte upptäcker dem. Eller att djurägaren ser dem som en ofrånkomlig del av åldrandet och inte tar upp dem till diskussion med sin veterinär. Eller tar upp den för sent, när katten redan har haft ont ett bra tag.

Vissa katter drar sig undan eller gömmer sig för att de inte vill bli berörda. Vissa katter slutar sköta om sin päls ordentligt, för att de har svårt att komma åt, eller att det gör ont i vissa ställningar. Ytterligt andra putsar frenetiskt på ett och samma ställe. Till exempel är det vanligt att katter som har ont putsar bort all päls på magen eller insidan av låren. Det kan vara tecken på problem med urinvägarna, men lika gärna smärta från artros i höftlederna.

Påverkan på humöret kan också vara tecken på smärta, både om katten uppvisar tillfälliga humörsvängningar eller ett mer varaktigt förändrat temperament. Särskilt äldre katter, som tidigare har varit godmodiga till sin natur, kan vid smärta verka grinigare än förut. Tänk då på att det kan vara ett tecken på smärta.

Slutsats

Studien kom fram till att 25 olika tecken/beteenden kan vara en tillräcklig indikation på smärta hos katt, men inte synliga vid alla smärtsamma tillstånd.

Man måste alltid se till helheten i varje enskilt fall. Alla de olika beteenden katten visar, tillsammans med resultat från provtagning och klinisk undersökning, leder sammantaget till en korrekt bedömning av katten smärta.

Och du, om du misstänker att din katt har ont. Sök hjälp av din veterinär.

Vänliga hälsningar,
Agneta Andersson
Veterinär Vetmobilen

Ps.
Hela artikeln finns tillgänglig som en ”open access”-artikel. Den heter: Merola I, Mills DS (2016) Behavioural Signs of Pain in Cats: An Expert Consensus. PLoS ONE 11(2): e0150040. Länk här. Om du är intresserad av smärta hos katt – läs den! ??