Bokningsförfrågan vaccinationspåminnelse katt

Bokningsförfrågan påminnelse om vaccination av katt.
Vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar efter att vi erhållit din bokningsförfrågan.

Om du gör din bokningsförfrågan inom 7 dagar från påminnelsen är kostnaden för vaccination av hund 300 kr + resekostnad (ordinarie pris 425 kr + resan).

I Decemberkampanjen har vi fast framkörning för endast 125 kr inom 30 km radie, och 250 kr inom 30-60 km radie (ordinarie pris 12,50 kr/km tur och retur).

Om du önskar en fullständig prisuppgift, ange adress så att vi kan beräkna resekostnaden.

information:
Vaccinationsrekommendation
Kattungar grundvaccineras vid ca 8 respektive 12-13 veckors ålder mot kattpest och kattsnuva. Katten bör vaccineras igen vid ca 1 års ålder. Därefter ger vaccination vart 3e år ett bra skydd mot kattpest. Omvaccination mot kattsnuva görs årligen.