Bokningsförfrågan vaccinationspåminnelse katt

Bokningsförfrågan påminnelse om vaccination av katt.
Vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar efter att vi erhållit din bokningsförfrågan.

Om du gör din bokningsförfrågan inom 7 dagar från påminnelsen är kostnaden för vaccination av hund 300 kr + resekostnad. Under oktober månad bjuder vi dessutom på halva resekostnaden (6,25 kr/km tur och retur jämfört med ordinarie pris 12,50 kr/km).

Om du önskar en fullständig prisuppgift, ange adress så att vi kan beräkna resekostnaden.

information:
Vaccinationsrekommendation
Kattungar grundvaccineras vid ca 8 respektive 12-13 veckors ålder mot kattpest och kattsnuva. Katten bör vaccineras igen vid ca 1 års ålder. Därefter ger vaccination vart 3e år ett bra skydd mot kattpest. Omvaccination mot kattsnuva görs årligen.