Bokningsförfrågan vaccinationspåminnelse katt

Bokningsförfrågan påminnelse om vaccination av katt.
Vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar efter att vi erhållit din bokningsförfrågan.

Om du gör din bokningsförfrågan inom 7 dagar från påminnelsen får du rabatt med 150 kr vid vaccination av katt.

Fast framkörning inom Älmhults kommun är endast 125 kr. Till Alvesta, Ljungby och Osby kommuner är framkörningen endast 250 kr. Till Växjö, Markaryds och Tingsryds kommuner är framkörningen 375 kr.

Om du önskar en fullständig prisuppgift, ange din adress.

information:
Vaccinationsrekommendation
Kattungar grundvaccineras vid ca 8 respektive 12-13 veckors ålder mot kattpest och kattsnuva. Katten bör vaccineras igen vid ca 1 års ålder. Därefter ger vaccination vart 3e år ett bra skydd mot kattpest. Omvaccination mot kattsnuva görs årligen.