Bokningsförfrågan vaccinationspåminnelse hund

Bokningsförfrågan påminnelse om vaccination av hund.
Vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar efter att vi erhållit din bokningsförfrågan.

Om du gör din bokningsförfrågan inom 7 dagar från påminnelsen är kostnaden för vaccination av hund 300 kr + resekostnad (ordinarie pris 450 kr + resan).

I Decemberkampanjen har vi fast framkörning för endast 125 kr inom 30 km radie, och 250 kr inom 30-60 km radie (ordinarie pris 12,50 kr/km tur och retur).

Om du önskar en fullständig prisuppgift, ange adress så att vi kan beräkna resekostnaden.

information:
Vaccinationsrekommendation
Hundvalpar grundvaccineras vid ca 8 respektive 12-13 veckors ålder med ett kombinationsvaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och kennelhosta. Vaccinera hunden igen vid 1 års ålder. Därefter räcker vaccination vart 3e år för ett bra skydd mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus. Omvaccination mot kennelhosta görs årligen.