Bokningsförfrågan vaccinationspåminnelse hund

Bokningsförfrågan påminnelse om vaccination av hund.
Vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar efter att vi erhållit din bokningsförfrågan.

Om du gör din bokningsförfrågan inom 7 dagar från påminnelsen är kostnaden för vaccination av hund 300 kr + resekostnad. Under oktober månad bjuder vi dessutom på halva resekostnaden (6,25 kr/km tur och retur jämfört med ordinarie pris 12,50 kr/km).

Om du önskar en fullständig prisuppgift, ange adress så att vi kan beräkna resekostnaden.

information:
Vaccinationsrekommendation
Hundvalpar grundvaccineras vid ca 8 respektive 12-13 veckors ålder med ett kombinationsvaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och kennelhosta. Vaccinera hunden igen vid 1 års ålder. Därefter räcker vaccination vart 3e år för ett bra skydd mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus. Omvaccination mot kennelhosta görs årligen.